ul. Tomasza Zana 38 a, 20-601 LUBLIN
tel. (0-81) 524-02-55, 528-08-22
fax (0-81) 525-91-51
e-mail: redakcja@forumakad.pl
To jest stara wersja serwisu. Nie jest ona aktualizowana od maja 2010 roku.
Zachęcamy do odwiedzenia nowej wersji!


Nowości wydawnictw uczelnianych i towarzystw naukowych

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121,
81−824 Sopot
tel. (058) 523 14 83 lub wew. 14 83
http://wyd.bg.univ.gda.pl
e−mail: wyd@bg.univ.gda.pl

nauki społeczne

POLAK Ewa, J. MALINOWSKI Marek, Polska wobec współczesnych wyzwań globalnych i regionalnych, 2007, s. 502, 37 zł.

filologia polska

BOGUMIŁ Izabela, Adaptacje sceniczne czy dramaty? Antyczny epos jako źródło łacińskich tragedii i tragikomedii przełomu XVI i XVII wieku, 2007, s. 260, 29 zł.

SZUKIEWICZ Maciej, Wspomnienia, 2007, s. 208, 20 zł.

ZWOLIŃSKA Barbara, O kwestiach kobiecych w korespondencji Narcyzy Żmichowskiej, 2007, s. 474, 37 zł.

SZUTTA Natasza, Współczesna etyka cnót, 2007, s. 178, 20 zł.

FREIDENBERG Olga, Obraz i pojęcie, 2007, s. 561, 46 zł.

filologie obce

KUBIŃSKA Olga, KUBIŃSKI Wojciech, Przekładając nieprzekładalne. O wierności, 2007, s. 261, 35 zł.

WĘGRODZKA Jadwiga, Patterns of enchantment, E. Nesbit and the traditions of children’s literature, 2007, s. 254, 23 zł.

nauki społeczne

MAKURAT Franciszek, Psychofizyczne uwarunkowania sukcesu sportowego zawodników kadry narodowej w piłce ręcznej. Analiza roli trenera, 2007, s. 210, 20 zł.

Historia

KUBICKI Rafał, Środowisko Dominikanów kontraty pruskiej od XIII do połowy XVI wieku, 2007, s. 261, 29 zł.

SZYMAŃSKI Jan, Polska – Szwecja w XX wieku. Wpływy i inspiracje, 2007, s. 163, 19 zł.

ANDRZEJEWSKI Marek, „Ta Szwajcaria to raj ziemski” Obraz Szwajcarii w polskiej publicystyce, wspomnieniach i beletrystyce (1870−1918), 2007, s. 190, 22 zł.

PUCHOWSKI Kazimierz, Jezuickie Kolegia Szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 2007, s. 636, 64 zł.

filozofia

WARYLEWSKI Jarosław, Kara podstawy filozoficzne i historyczne, 2007, s. 310, 39 zł.

ekonomia

KAMIŃSKA Teresa, FRYC Joanna, MAJECKA Beata, Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, 2007, s. 300, 30 zł.

GOLNAU Wiesław, Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy, 2007, s. 358, 37 zł.

MYTLEWSKI Adam, Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw, 2007 s. 144, 23 zł.

ŻOŁĄDKIEWICZ Krystyna, Integracja ekonomiczna Australii i Nowej Zelandii jako przykład współczesnych procesów integracyjnych, 2007, s. 274, 24 zł.

TREDER Hanna, Rozwój polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych w warunkach integracji europejskiej, 2007, s. 259, 25 zł.

Matematyka

JAKIMOWICZ Emilia, MIRANOWICZ Adam, Stefan Banach, Remarkable Life, Brilliant Mathematics, 2007, s. 133, 12 zł.

JAKIMOWICZ Emilia, MIRANOWICZ Adam, Stefan Banach. Niezwykłe życie i genialna matematyka, 2007, s. 146, 12 zł.

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

ul. Bankowa 12B, 40−007 Katowice
fax (032) 359 15 70, tel. sekretariat (032) 359 16 36,
tel. kolportaż (032) 359 18 60, tel. księgarnia (032) 359 11 72
www.wydawnictwo.us.edu.pl
e−mail: wydawus@us.edu.pl

ARABSKI Janusz (ed.): On Foreign Language Acquisition and Effective Learning. 2007, 345 + 7 nlb. s., format B5, 40 zł, językoznawstwo, praca zbiorowa

BEDNAREK Ilona: Relativistic Mean Field Models of Neutron Stars. 2007, 196 s., format B5, 17 zł, fizyka, monografia

BUKOWSKA−FLOREŃSKA Irena: Rodzina na Górnym Śląsku. 2007, 328 s., format B5, 38 zł, etnologia, monografia

DZIK Wojciech: Unification Types in Logic, 2007, 192 s., format B5, 22 zł, matematyka, monografia

(EDITORIAL BOARD): „Annales Mathematicae Silesianae”. T. 20. 2006, 99 + 3 nlb. s., format B5, 11 zł, matematyka, wyd. ciągłe

FABIAŃSKA Monika: Geochemia organiczna węgli brunatnych wybranych złóż Polski. 2007, 318 + 2 nlb. s. + wklejka, format B5, 42 zł, nauki o Ziemi, monografia

FIC Maciej: Wilhelm Szewczyk (1916–1991). Śląski polityk i działacz społeczny. 2007, 264 + 4 nlb. s. + wklejka, format B5, 37 zł, historia, monografia

FOLTYS Joachim: Wieloaspektowy model outsourcingu na przykładzie sektora hutnictwa żelaza i stali. 2007, 240 s. + wklejka, format B5, 30 zł, zarządzanie i technologie informacyjne, monografia

FOX Dorota: Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum Dwudziestolecia. 2007, 274 + 2 nlb. s. + wklejka, format A5, 26 zł, kultura, sztuka, muzyka, monografia

GAJDZICA Zenon: Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym. 2007, 378 + 6 nlb. s., format B5, 45 zł, pedagogika, monografia

GĘBICKA Ewa: Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku w kontekście transformacji ustrojowej. 2006, 291 + 1 nlb. s., format B5, 35 zł, telewizja, radio, film, monografia

GONDEK Elżbieta, PIETRUCH−REIZES Diana (red.): Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak. 2007, 302 + 2 nlb. s. + wklejka, format B5, 33 zł, bibliotekoznawstwo, praca zbiorowa

GÓRECKI Jacek: Forma umów obligacyjnych i rzeczowych w prawie prywatnym międzynarodowym. 2007, 282 + 2 nlb. s., format B5, 40 zł, prawo, monografia

GÓRNIK−DUROSE Małgorzata, KOŻUSZNIK Barbara (red.): Perspektywy psychologii pracy. 2007, 334 s. + wklejka, format B5, 42 zł, psychologia, praca zbiorowa

JANOWSKA Aleksandra: Polisemia staropolskich czasowników. Źródła, swoistość, konsekwencje. 2007, 157 + 3 nlb. s., format B5, 18 zł, językoznawstwo, monografia

JAROSZ Ewa: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Wyd. 7. 2007, 116 + 4 nlb. s., format B5, 10 zł, pedagogika, skrypt

KADŁUBEK Zbigniew, SŁAWEK Tadeusz (red.): „Civitas Mentis”. T. 2. 2007, 290 + 2 nlb. s. + wklejka, format B5, 33 zł, komparatystyka, wyd. ciągłe

KANTOR−PIETRAGA Iwona: Zróżnicowanie przestrzenne struktur ludnościowych w miastach województwa katowickiego w latach 1978–1988. 2007, 103 + 1 nlb. s., format A4, 15 zł, nauki o Ziemi, monografia

KITA Małgorzata: „Szeptem albo wcale”. O wyznawaniu miłości. 2007, 307 + 1 nlb. s., format B5, 35 zł, językoznawstwo, monografia

KOLCZYŃSKI Mariusz: Strategie komunikowania politycznego. 2007, 412 + 4 nlb. s., format B5, 47 zł, politologia, monografia

KOSOWSKA Ewa, GOMÓŁA Anna, JAWORSKI Eugeniusz (red.): Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji. 2007, 435 + 1 nlb. s., format B5, 52 zł, kultura, sztuka, muzyka, praca zbiorowa

KUBIN Tomasz: Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie. 2007, 368 s., format B5, 42 zł, politologia, monografia

KUNCE Aleksandra, KADŁUBEK Zbigniew: Myśleć Śląsk. Wybór esejów. 2007, 290 + 6 nlb. s. + wklejka, format A5, 25 zł, komparatystyka, monografiaŁACIAK Piotr (red.): „Folia Philosophica”. T. 24. 2006, 314 + 2 nlb. s., format B5, 33 zł, filozofia, wyd. ciągłe

ŁACIAK Piotr (red.): „Folia Philosophica”. T. 25. 2007, 311 + 1 nlb. s., format B5, 32 zł, filozofia, wyd. ciągłe

LOEWE Iwona: Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej. 2007, 241 + 3 nlb. s. + wklejka, format B5, 30 zł, językoznawstwo, monografia

ŁYDA Andrzej: Concessive Relation in Spoken Discourse. A Study into Academic Spoken English. 2007, 291 + 5 nlb. s., format B5, 30 zł, językoznawstwo, monografia

LYSZCZYNA Jacek, ROTT Dariusz (red.): Słownik pisarzy śląskich. T. 2. 2007, 158 + 2 nlb. s., format B5, 16 zł, literaturoznawstwo, praca zbiorowa

MALEJKA Jagna (oprac.): Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. T. 5: Andrzej Sapkowski: „Wiedźmin”. Edycja dla zaawansowanych (poziom C2). 2007, 92 + 4 nlb. s., format B6, 7 zł, kultura i język polski dla cudzoziemców, skrypt

MALICKI Jan, BUDZYŃSKA−DACA Agnieszka (red.), TUŁOWIECKA Agnieszka (współpr.): Mikołaj Rej na nowo odczytany. 2006, 178 + 2 nlb. s., format B5, 22 zł, literaturoznawstwo, praca zbiorowa

MANDAL Eugenia (red.): „Chowanna” 2007, R. L (LXIII), T. 1 (28): Płeć a wybrane problemy społeczne. 166 + 6 nlb. s., format B5, 25 zł, psychologia, czasopismo

MANDAL Eugenia (red.): W kręgu „gender”. 2007, 190 + 2 nlb. s., format B5, 23 zł, psychologia, praca zbiorowa

MAZUREK Halina: Dramaturdzy z Jekaterynburga. „Szkoła” Nikołaja Kolady. 2007, 174 + 2 nlb. s., format A5, 17 zł, literaturoznawstwo, monografia

MLECZKO Joanna: Bułgarskie pieśni łazarskie. Próba systematyki pieśni obrzędowych. 2007, 141 + 3 nlb. s., format B5, 17 zł, językoznawstwo, monografia

NIESPOREK Andrzej: Czy koniec socjologii, jaką znamy? Socjologia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości. 2007, 305 + 3 nlb. s., format B5, 37 zł, socjologia, monografia

NITKA Małgorzata: Railway Defamiliarisation. The Rise of Passengerhood in the Nineteenth Century. 2006, 238 + 6 nlb. s. + wklejka, format B5, 27 zł, literaturoznawstwo, monografia

NORAS Andrzej J.: Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego i dziewiętnastego wieku. 2007, 288 s., format B5, 36 zł, filozofia, monografia

OGRODZKA−MAZUR Ewa: Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo. 2007, 510 + 2 nlb. s., format B5, 73 zł, pedagogika, monografia

PANIC Idzi, SPERKA Jerzy (red.): Średniowiecze polskie i powszechne. T. 4. 2007, 253 + 3 nlb. s. + wklejka, format B5, 33 zł, historia, praca zbiorowa

PANIC Idzi: Zachodniosłowiańska nazwa „Niemcy” w świetle źródeł średniowiecznych. 2007, 203 + 5 nlb. s., format A5, 18 zł, historia, monografiaPASTWA Andrzej: Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej. 2007, 411 + 5 nlb. s., format B5, 60 zł, teologia, monografia

PAZDAN Maksymilian (red.): „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1. 2007, 173 + 3 nlb. s., format B5, 19 zł, prawo, wyd. ciągłe

PIECHOTA Marek, RYBA Janusz (red.): Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy – dzieła – czytelnicy. Cz. 2. 2007, 258 + 2 nlb. s. + wklejka, format B5, 28 zł, literaturoznawstwo, praca zbiorowa

PŁUSA Paweł: Rozwijanie kompetencji przekładu i kształcenie tłumaczy. 2007, 171 + 1 nlb. s., format B5, 20 zł, językoznawstwo, monografia

PRZYBYLSKA Irena: Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży. 2007, 99 + 5 nlb. s., format B5, 12 zł, pedagogika, monografia

RAHMONOV Oimahmad: Relacje między roślinnością i glebą w inicjalnej fazie sukcesji na obszarach piaszczystych. 2007, 197 + 1 nlb. s., format niestandardowy (210 x 265 mm), 38 zł, nauki o Ziemi, monografia

RAŚ Danuta: O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich. Propozycje prawników, lekarzy, działaczy społecznych i pedagogów oraz rozwój więziennictwa do połowy XX wieku. Wyd. 3. 2007, 275 + 1 nlb. s., format B5, 35 zł, pedagogika, monografia

ROTT Dariusz (red.): Wokół reportażu podróżniczego. T. 2. 2007, 167 + 1 nlb. s., format B5, 20 zł, literaturoznawstwo, praca zbiorowa

RUNGE Jerzy: Metody badań w geografii społeczno−ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Wyd. 2. 2007, 700 + 4 nlb. s., format B5, 72 zł, nauki o Ziemi, skrypt

SERAFIN Barbara, ACHTELIK Aleksandra: „Miło mi panią poznać”. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych + płyta CD. Wyd. 4. 2007, 323 + 1 nlb. s., format niestandardowy (190 x 220 mm), 55 zł, kultura i język polski dla cudzoziemców, skrypt

SIKORSKA Justyna: Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii. Wyd. 3. 2007, 154 + 2 nlb. s., format B5, 16 zł, matematyka, skrypt

SKUDRZYK Aldona, URBAN Krystyna: Znaleźć słowo trafne... Stylistyczno−komunikacyjny obraz współczesnej polszczyzny. Materiały pomocnicze do praktycznej stylistyki, kultury języka i pragmatyki językowej. 2007, 224 + 4 nlb. s., format B5, 25 zł, kultura i język polski dla cudzoziemców, skrypt

SŁAWEK Tadeusz, WILKOŃ Aleksander (red.), KADŁUBEK Zbigniew (współudz.): „Genius loci” w kulturze europejskiej: Kampania i Neapol. Szkice komparatystyczne. 2007, 170 + 2 nlb. s., format B5, 20 zł, komparatystyka, praca zbiorowa

STAWNICKA Jadwiga: Aspekt – iteratywność – określniki kwantyfikacyjne (na materiale form czasu przeszłego w języku polskim). 2007, 160 + 4 nlb. s., format B5, 20 zł, językoznawstwo, monografia

STRÓŻ Kazimierz: Struktura krystalograficznych grup przestrzennych i algorytmy ich generowania + płyta CD. 2007, 142 + 2 nlb. s., format B5, 32 zł, nauka o materiałach, monografia

SUŁKOWSKA Monika: Czasy i tryby we francuskich zdaniach podrzędnych. Podręcznik dla studentów języka francuskiego. 2007, 156 + 4 nlb. s., format B5, 15 zł, językoznawstwo, skrypt

TKOCZ Jan: Podstawy geografii społeczno−ekonomicznej. Wykład teoretyczny. Wyd. 2. popr. i uzup. 2007, 268 + 4 nlb. s., format B5, 30 zł, nauki o Ziemi, skrypt

TYTKOWSKA Anna: Czar (ne) anioły. Fantazmaty mrocznej kobiecości w młodopolskim dramacie. 2007, 266 + 2 nlb. s. + wklejka, format A5, 24 zł, kultura, sztuka, muzyka, monografia

UHMA Marek: Elementy technologii telewizyjnej + płyta DVD + płyta CD. 2007, 151 + 1 nlb. s., format B5, 20 zł, radio, telewizja, film, skrypt

WANATOWICZ Maria W. (red.): Józef Chlebowczyk – badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku. 2007, 421 + 3 nlb. s. + wklejka, format B5, 55 zł, historia, praca zbiorowa

WITOSZ Bożena (red.): „Język Artystyczny”. T. 13: Interakcyjny wymiar dyskursu artystycznego. 2007, 184 + 2 nlb. s., format B5, 21 zł, językoznawstwo, wyd. ciągłe

WÓDZ Kazimiera, WÓDZ Jacek: Dimensions of Silesian Identity. 2006, 234 + 2 nlb. s., format B5, 27 zł, socjologia, monografiaWOSZCZYK Agnieszka: Problem „hen” i „aoristos dyas” w „Enneadach” Plotyna. 2007, 220 s., format B5, 23 zł, filozofia, monografia

WYRWAS Katarzyna (red.): www.poradniajęzykowa.pl. 2007, 350 + 2 nlb. s., format B5, 38 zł, językoznawstwo, skrypt

ZAJĄC Wojciech: Filozoficzno−ideologiczny kontekst oświaty polskiej w okresie międzywojennym

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Lindleya 8
90-131 Łódź
tel./fax: (48 42) 66 55 861
tel. (48 42) 66 55 862
wdwul@uni.lodz.pl
www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

SOCJOLOGIA

Wielisława Warzywoda−Kruszyńska (red.), European Studies on Inequalities and Social Cohesion 3/4/2006, wyd. 1., s. 216, format: 168x240 mm, ISBN: 1734−6878−34, 15 zł.

Zygmunt Barman, Konsumenci w społeczeństwie konsumentów. Cykl wykładów dziekańskich: Gospodarka i społeczeństwo, wyd. 1., 2007, s. 16, format: 168x240 mm, ISBN: 978−83−7525−044−2, 5 zł.

EKONOMIA

Grzegorz Urbanek, Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, wyd. 1., s. 398, format: 168x240 mm, ISBN: 978−83−7525−051−0, 34 zł.

Janusz Pawłowski, Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, wyd. 1., s. 230, format: 168x240 mm, ISBN: 978−83−7525−040−4; 30 zł.

Stanisław Rudolf (red.), Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, wyd. 1., s. 596, format: 168x240 mm, ISBN: 978−83−7525−042−8, 30 zł.

Janina Witkowska, Zofia Wysokińska (red.), Euro – doświadczenia i perspektywy, wyd. 1., 2007, s. 120, format: 168x240 mm, ISBN: 978−83−7525−050−3, 15 zł.

FILOLOGIA POLSKA

Wiesław Pusz, Józef Mieroszewski. Z ocalałej twórczości, wyd. 1., s. 120, format: 147x210 mm, ISBN: 978−83−7525−046−6, 15 zł.

PRAWO

Michał Seweryński (red.), Studia Prawno−Europejskie t. VIII, wyd. 1., s. 182, format: 168x240 mm, ISBN: 978−83−7525−047−3, 25 zł.

Rafał Majda, Cywilna odpowiedzialność za szkodę jądrową w polskim prawie atomowym, wyd. 1, s. 290, format: 168x240 mm, ISBN: 978−83−7525−026−8, 26 zł.

MATEMATYKA

Jacek Jędrzejewski, Władysław Wilczyński, Przestrzenie metryczne w zadaniach, wyd. 3., s. 350, format: 168x240 mm, ISBN: 978−83−7525−033−6; 28 zł

Stanisław Wieteska, Zbiór zadań z demografii matematycznej, wyd. 1., s. 240, format: 168x240 mm, ISBN: 978−83−7525−014−5; 27 zł.

FILOLOGIE OBCE

Krystyna Kujawińska−Courtney, R.S. White (red.), Shakespeare’s Local Habitations, wyd. 1., s. 266, format: 168x240 mm, ISBN: 978−83−7525−035−0, 25 zł.

Ilija Paczew, Gatunek – kreacja – tożsamość. Poetyka powieści Iwana Wazowa „Pod jarzmem”, wyd. 1., s. 228, format: 168x240 mm, ISBN: 978−83−7525−036−7, 25 zł.

Ignacy Ryszard Danka, Pelazgowie – autochtoni Hellady. Pochodzenie, język, religia; wyd. 1., s. 94, format: 168x240 mm, ISBN: 978−83−7525−013−8, 15 zł.

Praca zbiorowa, Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe 3/2006. Język – Literatura – Kultura. Bez cenzury, wyd. 1., 2006, s. 244, format: 168x240 mm, ISBN: 1733−4802−3, 25 zł.

BIOLOGIA

Zdzisława Romanowska−Duda, Optymalizacja zastosowania w fitotechnologii Spirodela oligorrhiza (Kurz.) Hegelm jako bioindykatora w monitorowaniu jakości wód skażonych hepatotoksynami sinicowymi, wyd. 1., s. 180, format: 168x240 mm, ISBN: 978−83−7525−038−1; 20 zł.

PEDAGOGIKA

Joanna Maria Michalak, Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli, wyd. 1., s. 468, format: 168x 40 mm, ISBN: 978−83−7525−024−4, 35 zł.

Jacek Piekarski, U podstaw pedagogiki społecznej. Zagadnienia teoretyczno–metodologiczne, wyd. 1., s. 334, format: 47x210 mm, ISBN: 978−83−7525−041−1, 30 zł.

Jacek Brzozowski, Krystyna Pietrych (red.), Mickiewicz czytany w szkole. Materiały konferencji naukowej nauczycieli. Łódź, 23 – 25 września 2005, wyd. 1., 2007, s. 136, format: 168x240 mm, ISBN: 978−83−7525−032−9, 20 zł.

HISTORIA

Zbigniew Anusik (red.), Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, wyd. 1., s. 518, format: 168x240 mm, ISBN: 978−83−7525−029−9, 30 zł.

Paweł Samuś, Wiesław Puś (red.), Fenomen getta łódzkiego 1940 – 1944, wyd. 1., s. 466, format: 200x280 mm, ISBN: 83−7171−999−X, 50 zł.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego otrzymało za tę publikację nagrodę główną – Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w konkursie na NAJTRAFNIEJSZĄ SZATĘ EDYTORSKĄ KSIĄŻKI NAUKOWEJ w ramach XIII Wrocławskich Targów Naukowych (21 – 23 marca 2007 r.) W konkursie wzięły udział 23 wydawnictwa, w tym większość wydawców uczelnianych i naukowych. Spośród zgłoszonych 66 tytułów jury wybrało „Fenomen getta łódzkiego 1940 – 1944” pod red. Pawła Samusia, Wiesława Pusia, wybór fotografii Paweł Samuś, Julian Baranowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007. Autorem szaty graficznej i projektu okładki książki jest Barbara Grzejszczak.

Sławomir Bralewski, Obraz papiestwa w historiografii kościelnej wczesnego Bizancjum. Bizantina Lodzienisia X, wyd. 1., s. 334, format: 168x240 mm, ISBN: 978−83−7525−034−3, 30 zł.

ARCHEOLOGIA

Ilona Skupińska−Lovset, The Temple Area of Bethsaida. Polish Excavations on et−Tell in the Years 1998 – 2000, wyd. 1, s. 134, format: 168x240 mm, ISBN: 83−7171−963−9; 25 zł.

ZARZĄDZANIE

Zdzisława Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, wyd. 1., s. 220, format: 168x240 mm, ISBN: 978−83−7525−021−3; 24 zł.

Jan Więcek (red.), Zintegrowane zarządzanie jakością, wyd. 1, s. 306, format: 168x240 mm, ISBN: 978−83−7525−023−7, 30 zł.

Henryk Skłodowski, Edward Stawasz (red.), Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach marginalizowanych, wyd. 1., 2007, s. 310, format: 168x240 mm, ISBN: 978−83−7525−027−5, 28 zł.

psychologia

Kazimierz Michalewski (red.), Wyrażanie emocji, wyd. 1., s. 600, format: 168x240 mm,

ISBN: 978−83−7525−025−1, 30 zł.

geografia

Janusz Burchard, Maciej Ziułkiewicz (red.), Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. Stan jakości wód zlewni Dzierżąznej t. IV, wyd. 1., 2006, 130 s., format: 168x240 mm, ISBN: 83−7171−908−6, 20 zł.

WYDAWNICTWOUNIWERSYTETU WARMIŃSKO−MAZURSKIEGO

ul. Jana Heweliusza 14, 10−718 Olsztyn
tel. (089) 523 36 61, 523 49 05 (dystrybucja), tel./fax (089) 523 43 38
www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/e−mail: wydawca@uwm.edu.pl

NAUKI BIOLOGICZNE

Biologia rozrodu zwierząt, t. 1 (KRZYMOWSKI T., red.): Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy, 762 s.; t. 2 (STRZEŻEK J. red.): Biologiczne uwarunkowania procesów rozrodczych samca, 368 s., 65 zł – komplet (podręcznik).

NAUKI HUMANISTYCZNE

OBŁĄK J., JAROSZEWICZ−PIERESŁAWCEW Z., WOJTKOWSKI J., Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, A−4, 180 s., 18 zł, bibliologia.

DZIUGIEŁ−ŁAGUNA M., Aksjologia dworu szlachecko−ziemiańskiego w prozie polskiej drugiej połowy XIX wieku, 254 s., 25 zł, filologia.

NDIAYE I. A., Hipertrofia tęsknoty za utraconym domem w poezji emigrantów rosyjskich „pierwszej fali”, 300 s., 20 zł, filologia.

OSTASZ L., Krytyka brudnego rozumu, 258 s., 25 zł, filozofia.

RUTKOWSKI M., Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji, 300 s., 24 zł, językoznawstwo.

ŚLIWIŃSKI J., Puszcze wielkoksiążęce na północnym Podlasiu i zachodniej Grodzieńszczyźnie w XV−XVI wieku (podziały, administracja, służby leśne i wodne), 427 s., 30 zł, historia.

WOLNY M., Hannibal w Italii (218−217 p.n.e.). Studia nad uwarunkowaniami początkowych sukcesów kartagińskich, 321 s., 22 zł, historia.

CYMERMAN I., Doświadczenie jakości życia po przeszczepie – perspektywa fenomenologiczno−hermeneutyczna, 290 s., 20 zł, pedagogika.

KOSAKOWSKI CZ., KRAUSE A., ŻYTA A. (red.), Dyskursy pedagogiki specjalnej 6. Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego, 424 s., 30 zł, pedagogika.

GRABARCZYK I., System wsparcia i pomocy bezdomnym, 240 s. 25 zł, socjologia

NOWAK W., TUNKIEWICZ M. ks. ks. (red.), Godność człowieka i rodziny, 208 s., 16 zł, socjologia.

LESZCZYŃSKA−REJCHERT A., Człowiek starszy i jego wspomaganie. W stronę pedagogiki starości, 246 s., 35 zł, socjologia

NAUKI ŚCISŁE

GRAJEK H., Procesy bezpromienistego przekazywania elektronowej energii wzbudzania między monomerami i fluoryzującymi diamerami monokleotydu flawinowego (FMN) w układach sztywnych, 159 s., 20 zł, seria Rozprawy i Monografie 119, fizyka.

BAJEROWSKI T. (red.), Zarządzanie przestrzenne. Wprowadzenie do prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych, 279 s., 20 zł, geodezja

KOWALCZYK K., Wybrane zagadnienia z rysunku map, 245 s., 22 zł, geodezja

WIŚNIEWSKI R., Wielowymiarowe prognozowanie wartości nieruchomości, 221 s., 20 zł, geodezja

MATRAŚ A., Axial automorphisms of benz planes, 81 s., 10 zł, seria Rozprawy i Monografie 132, matematyka

NAUKI PRAWNE

BIELIŃSKI A., GOETTEL M., PISZCZEK J., Elementarny kurs postępowania cywilnego, 170 s., 20 zł

DZIADOSZ K., Normatywne podstawy ery ekologicznej w teorii i praktyce, 230 s., 22 zł

KRAJEWSKI P., Znane i nieznane problemy bioetyki XXI wieku. (Nie) bezpieczne biotechnologie?, 101 s., 15 zł

Problemy współczesnego ustrojoznawstwa. Księga jubileuszowa Profesora Bronisława Jastrzębskiego, 643 s., 40 zł

SITEK M., Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej, 315 s., 20 zł

SOŁTYSZEWSKI J. (red.), Badania kryminalistyczne. Wybrane aspekty, 128 s., 20 zł

NAUKI ROLNICZE

ADAMIAK E., Struktura zachwaszczenia i produktywność wybranych agrocenoz zbóż ozimych i jarych w zależności od systemu następstwa roślin i ochrony łanu, 146 s., 15 zł, seria Rozprawy i Monografie 129, agronomia

JANKOWSKI K., Siedliskowe i agrotechniczno−ekonomiczne uwarunkowania produkcji nasion rzepaku ozimego na cele spożywcze i energetyczne, 174 s., 20 zł, seria Rozprawy i Monografie 131, agronomia

KRZEMIENIEWSKI M., JĘDRZEJEWSKA−CICIŃSKA M., Intensyfikacja procesu beztlenowego oczyszczania wybranych rodzajów ścieków z zakładów przemysłu spożywczego, 76 s., 12 zł, ochrona środowiska i rybactwo

KAWECKI Z., ŁOJKO R., PILAREK B., Mało znane rośliny sadownicze, 235 s., 25 zł, ogrodnictwo

DASZKIEWICZ T., Charakterystyka mięsa łań jelenia szlachetnego (Cerrus elaphus L.) oraz zmian jego jakości w czasie dojrzewania w modyfikowanej atmosferze, 101 s., 16 zł, seria Rozprawy i Monografie 126.

KOZERA W., Efektywność tuczu i zachowanie się tuczników w zależności od systemu utrzymania i żywienia, 89 s., 10 zł, seria Rozprawy i Monografie 128, zootechnika

MADEJ J.A., ROTKIEWICZ T., NOZDRYN−PŁOTNICKI Z., Patologia szczegółowa zwierząt, wyd. II poprawione i uzupełnione, 699 s., 60 zł, podręcznik, nauki weterynaryjne

POMIANOWSKI A., Znaczenie patogenetyczne i diagnostyczne wybranych parametrów płynu mózgowo−rdzeniowego w eksperymentalnej encefalopatii metabolicznej psów, 60 s., 8 zł, seria Rozprawy i Monografie 130, nauki weterynaryjne

CZASOPISMA

„Acta Neophilologica” IX, 2007, 190 s., 20 zł

„Acta Polono−Ruthenica” 12, 2007, 230 s., 25 zł

„Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum” 6 (1−4), 2007, 10 zł (za numer)

„Biuletyn Naukowy UWM” 27 (1), 2007, 240 s., 20 zł

„Echa Przeszłości” VIII, 354 s., 20 zł

„Forum Teologiczne” VIII, 2007, 198 s., 20 zł

„Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 13, 2007, 310 s., 20 zł

„Keryks. Międzynarodowy Przeglad Katechetyczno−Pedagogicznoreligijny” V, 2006 (1−2), 436 s., 25 zł

„Olsztyn Economic Journal” 2, 2007, 20 zł

„Polish Journal of Natural Sciences” 22 (1−4) 2007, 156 s., 20 zł (za numer)

„Prace Językoznawcze” IX, 2007, 20 zł

„Studia Prawnoustrojowe” 8, 2007, 20 zł

„Technical Sciences” 10, 2007, 20 zł

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

ul. Sienkiewicza 33, 45−037 Opole
tel./fax (077) 44 10 878 e−mail: wydawnictwo@uni.opole.pl
tel. (077) 44 12 714e−mail: wydprom@uni.opole.pl www.wydawnictwo.uni.opole.pl

Alechnowicz I., Filozofia na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1895–1935, Stud. i Mon. Nr 384, format B5, 232 + 4 s. nieliczb., 22 zł

Bruska A., Kauf S., Planistyczne aspekty zarządzania marketingowego, format B5, 230 s., 22 zł (podręcznik)

Chlebda B., Danecka I., Milutina T., Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej, format B5, 256 s., 21 zł (skrypt)

Chlebda W. (red.), Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków, format B5, 512 s. + 1 s. nieliczb., 42 zł

Domański A. A., Laboratorium chemii ogólnej nie tylko dla chemików. Cz. I, format B5 i Sprawozdania z doświadczeń. Cz. II, format A4. Wyd. III poprawione, Cz. I: 204 s., Cz. II: 46 s., 28 zł (skrypt)

Gajda St. (red.), Region w świetle nazw miejscowych. W setną rocznicę urodzin Profesora Stanisława Rosponda i dwudziestą rocznicę śmierci Profesora Henryka Borka, format A5, 170 s., 14 zł

Kauf S. (red.), Polityka regionalna w okresie transformacji – cele, doświadczenia, perspektywy, format B5, 322 s. + 1 s. nieliczb., 26 zł

Laszczak W., żyć znaczy „kroczyć po wodzie”. Studia o Matce Marii. Część pierwsza, Stud. i Mon. Nr 389, format B5, 168 s. + 2 s. nieliczb., 16 zł

Piątkowska−Stepaniak W., Nierenberg B. (red.), Wojna w mediach, format: B5, 464 s., 38 zł

Pisarek I., Wpływ osadu ściekowego na kierunki transformacji związków próchniczych i wybrane elementy żyzności gleby brunatnej wytworzonej z pyłu, Stud. i Mon. Nr 385, format B5, 130 s., 12 zł

Platje J., Bodźce i koszty transakcyjne a zmiany instytucjonalne oraz stan polskiej gospodarki w latach 1970–2000, Stud. i Mon. Nr 387, format B5, 283 s., 27 zł

Sawczuk J. (red.), Zamknięcie kwestii niemieckiej 1989–1991. Studia i szkice, format B5, 174 s., 14 zł

Spalińska−Mazur J., Obraz−czas−myśl. O widzeniu w animacji filmowej, Stud. i Mon. Nr 386, format B5, 117 s. + 4 s. nieliczb., 12 zł

Szymański A., Ks. bp Franciszek Jop – prawodawca i organizator diecezji opolskiej, Stud. i Mon. Nr 390, format B5, 18 zł

Widelak D., Z dziejów szkolnictwa na Ziemi Strzeleckiej w XX i XXI wieku, Stud. i Mon. Nr 383, format B5, 188 s. + 4 s. nieliczb., 18 zł

Witkowska F., Wojtczak E., Auf ins Geschäftsleben. Vademecum leksyki niemieckiego języka biznesu, 316 s., 30 zł (słownik)

Zahradnik S., Materiały do bibliografii dorobku twórczego Polaków na Zaolziu 1919–2004, format B5, 216 s., 20 zł

Zalewski J. (ed.), Topics in Applied Linguistics, format B5, 153 s., 13 zł

Serie wydawnicze

„Economic and Environmental Studies” No. 8: Current issues of sustainable development – priorites and trends, (eds.) J. Platje, J. Slodczyk, W. Leal Filho, format B5, 398 s., 32 zł

„Przeglad Stosunków Międzynarodowych” – „The International Affaires Review” 2006, nr 2 (154), (red.) J. Sawczuk, format B5, 176 s., 14 zł

„Stromata Anthropologica” 1: Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym, (red.) P. Kowalski, K. Lenska−Bak, M. Sztandara, format B5, 414 s., 34 zł

„Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe” 2006, z. 1, (red.) J. Ryszka, M. K. Pszczyński, format B5, 84 s., 7 zł

„Studia i szkice slawistyczne” nr 7, (red.) B. Kodzis, format B5, 244 s., 20 zł

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

ul. Feliksa Nowowiejskiego 55, 61−744 Poznań
(061) 829 39 85, 829 39 79 (sprzedaż), fax (061) 829 39 80
e−mail: wydnauk@amu.edu.pl www.press.amu.edu.pl (e−księgarnia)

R. Dąbrowski, Populacje ludzkie z dorzecza Odry i Wisły w okresie wpływów rzymskich i we wczesnym średniowieczu. Seria Antropologia nr 23, s. 112, 10 zł

H. Chałacińska−Wiertelak, Komparatystyczne orientacje tekstu artystycznego. Próby interpretacji dzieł kultury rosyjskiej, Seria Badania Interdyscyplinarne nr 7, s. 206, 20 złJ. Such, J. Wiśniewski (ed.), Molding of the Society Based on Knowledge: Role of Science, Technology and Education, Seria Badania Interdyscyplinarne nr 9, s. 195, 20 zł

A. Wartecka−Ważyńska, Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania, Seria Badania Interdyscyplinarne nr 8, s. 153, 14 zł

BIOLOGIA

A. Woźny, K. Przybył (red.), Komórki roślinne w warunkach stresu t.1: Komórki in vivo cz.1, wyd. II, s. 109, 15 zł

CHEMIA

R. Flyunt, Ionising radiation and ozone in environmental studies: intermediates, stable products and mechanistic concepts, Seria Chemia nr 77, s. 138, 16 zł

P. Niedzielski, Narzędzia i koncepcje analizy specjalistycznej. Seria Chemia nr 78, s. 122, 15 zł

FILMOZNAWSTWO

D. Fredericksen, M. Hendrykowski, Kanał, s. 124, 12 zł

D. Fredericksen, M. Hendrykowski, Wajda’s Kanal, s. 124, 12 zł

K. Mąka−Malatyńska, Holland’s Europa Europa, s. 87, 12 zł

FILOLOGIA ANGIELSKA

M. Fabiszak, A Conceptual Metaphor Approach to war discourse and its implications. Seria Filologia Angielska nr 27, s. 270, 22 zł

FILOLOGIA KLASYCZNA

E. Wesołowska (red.), Romantyczna antiquitas. Rzymskie inspiracje w teatrze i dramacie XIX wieku z uwzględnieniem mediacji calderonowskiej i szekspirowskiej, Seria Antyk Romantyków, s. 164, 16 zł

FILOLOGIA POLSKA

M. Czermińska, K. Meller, P. Fliciński (red.), Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznań 8−11 czerwca 2006, Seria Filologia Polska nr 94, s. 946, 89 zł

J. Kaniewski, Koncepcja egzaminu maturalnego a kształcenie polonistyczne. Konstrukcja tematów i kryteria oceniania prac pisemnych na tzw. nowej maturze. Seria Filologia Polska nr 99, s. 352, 32 zł

R. Okulicz−Kozaryn, Litwin wśród spadkobierców Króla−Ducha. Twórczość Ćiurlionisa wobec Młodej Polski, Seria Filologia Polska nr 97, s. 310, 45 zł

T. Mizerkiewicz, Nic śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Seria Filologia Polska nr 95, s. 348, 33 zł

A. Stankowska, Poezji nie pisze się bezkarnie. Z teorii i historii tropu poetyckiego, Seria Filologia Polska nr 96, s. 296, 35 złFILOLOGIA ROMAŃSKA

A. Loba (red.), Widziane z góry – widziane z dołu, Seria Filologia Romańska nr 34, s. 196, 20 zł

A. Loba, M. Loba (red.), Niebezpieczeństwo w literaturze dawnej, s. 164, 16 zł

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

A. Gawarecka, Wygnańcy ze światów minionych. O czeskich dekadentach, Seria Filologia Słowiańska nr 21, s. 279, 31 złFILOZOFIA I LOGIKA

R. Kozłowski, K.M. Cern (red.), Etyka a współczesność, Seria Filozofia i Logika nr 100, s. 215, 20 zł

GEOGRAFIA/GEOLOGIA

M. Lorenc, Rekonstrukcja paleotemperatur vistulianu na podstawie zespołów kopalnych ptaków, Seria Geografia nr 73, s. 168, 20 zł

A. Medyńska−Gulij, Pragmatyczne podstawy kompilowania kartograficznego. Seria Geografia nr 75, s. 138, 20 zł

M. Widera, Litostratygrafia i paleotektonika kenozoiku podpleistoceńskiego Wielkopolski. Seria Geologia nr 18, s. 224, 25 zł

Z. Zwoliński, Mobilność materii mineralnej na obszarach paraglacjalnych, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia, Seria Geografia nr 74, s. 266, 35 zł

HISTORIA

M. Biniaś−Szkopek, M. Delinata, Ł. Skrzypczak, Podstawy paleografii łacińskiej. Skrypt dla studentów archiwistyki, s. 62, 14 zł

R. Galuba (wybór i opracowanie), Archiwa. Przepisy prawne (2000−2007), s. 286, 30 zł

INFORMATYKA

J. Jaworski, Z. Pałka, J. Szymański, Matematyka dyskretna dla informatyków cz. I: Elementy kombinatoryki, s. 169, 16 złW. Łodyga, Visual Basic dla aplikacji w programach Word, PowerPoint i Excel. Praktyczny kurs z ćwiczeniami, s. 152, 16 zł

JĘZYKOZNAWSTWO

A. Surdyk (red.), Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. Seria Język. Kultura. Komunikacja nr 1, s. 236, 20 zł

KULTUROZNAWSTWO

A. Doda, Ironia i ofiara, Seria Kulturoznawstwo nr 15, s. 334, 39 zł

J. Kmita, Konieczne serio ironisty. O przekształcaniu się problemów filozoficznych w kulturoznawcze, Seria Kulturoznawstwo nr 17, s. 139, 10 zł

H. Mamzer (red.), W poszukiwaniu tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscypliname, Seria Kulturoznawstwo nr 13, s. 192, 20 zł

K. Moraczewski, Sztuka muzyczna jako dziedzina kultury. Próba analizy kulturowego funkcjonowania zachodnioeuropejskiej muzyki artystycznej, Seria Kulturoznawstwo nr 14, s. 260, 28 zł

K. Zamiara (red.), Czyj umysł? Krytyczne podejście do problemu podmiotowości, Seria Kulturoznawstwo nr 16, s. 154, 16 zł

NAUKI POLITYCZNE

P. Pawełczyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, wyd. III, Seria Nauki Polityczne nr 14, s. 204, 20 zł

M. Żyromski, Teorie elit a systemy polityczne. Seria Nauki Polityczne nr 21, s. 484, 50 zł

NAUKI TEOLOGICZNE

W. Szczerbiński, Postulat nie−osobowego Boga. Rekonstrukcjonizm wyzwaniem dla teizmu żydowskiego, Seria Nauki Teologiczne nr 8, s. 244, 32 zł

ORIENTALISTYKA

G. Akhtay (red.), Studnia trzech braci. Podania i legendy polskie w przekładzie na język kazachski, wyd. II, s. 66, 12 zł

PRAWO

W. Dajczak, Rzymska res incorporalis a kształtowanie się pojęć „rzeczy” i „przedmiotu praw rzeczowych” w europejskiej nauce prawa prywatnego, Seria Prawo nr 161, s. 268, 28 zł

PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

J.M. Brzeziński (red.), Psychologia. Między teorią, metodą i praktyką. Prace dedykowane Profesorowi Ryszardowi Stachowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Seria Psychologia nr 1, s. 402, 48 zł

T. Frąckowiak, O pedagogice nadziei. Fascynacje i asocjacje aksjologiczne, Seria Psychologia i Pedagogika nr 136, s. 311, 35 zł

M. Kowalczyk, Myśli oderwane od zadania. Geneza dystrakcji i mechanizmy obrony, Seria Psychologia i Pedagogika nr 137, s. 248, 26 zł

J. Modrzewski, Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne, Seria Psychologia i Pedagogika nr 125, wyd. II popr., s. 284, 28 zł

A. Słysz, Ł. Kaczmarek, Bliżej serca. Zdrowie i emocje. Seria Psychologia i Pedagogika nr 140, s. 154, 12 zł

A. Słysz, Ł. Kaczmarek, Bliżej umysłu. Preferencje poznawcze, percepcja i myślenie. Seria Psychologia i Pedagogika nr 139, s. 172, 12 zł

M. Strykowska (red.), Funkcjonalne i dysfunkcjanalne zjawiska organizacyjne, Seria Psychologia i Pedagogika nr 138, s. 258, 23 złN. Walter, Nowe media dla niewidomych i słabowidzących, Seria Technologia Kształcenia nr 19, s. 216, 17 zł

J. Gnitecki, Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych, t. 2: Tworzenie wiedzy o edukaji w naukach pedagogicznych, s. 379, 36 zł

A. Markunas, Elementarne koncepty psychologii pedagogicznej, s. 166, 17 złJ. Twardowska−Rajewska (red.), Senior w domu. Opieka długoterminowa nad niesprawnym seniorem, s. 230, 20 zł

SŁOWNIKI

W. Maciejewski, K. Skalska, H. Zgółkowa, Słownik minimum polsko−szwedzki z indeksem szwedzko−polskim, s. 227, 25 złSOCJOLOGIA

R. Drozdowski, M. Krajewski (red.), Prywatnie o publicznym/publicznie o prywatnym, Seria Socjologia nr 50, s. 140, 12 zł

K. Kaczmarek, Herbert Spencer a problemy socjologii religii, Seria Socjologia nr 51, s. 275, 29 zł

WYDAWNICTWA INNE

Thaddaeus Kotula, Seria Doktorzy Honoris Causa nr 45, s. 39, 8 zł

J. Strugarek, Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, wyd. II, s. 200, 18 zł

CZASOPISMA NAUKOWE

„Polish−AngloSaxon Studies”, vol. 12−13, s. 136, 15 zł

„Przegląd Prawa Rolnego” – 1/2007, s. 345, 26 zł

„Przestrzenie teorii” – 7/2007, s. 397, 39 zł

„Studia Historiae Oeconomicae”, vol. 26, s. 215, 27 zł

„Studia Rossica Posnaniensia” XXXIII, s. 149, 17 zł

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” nr 2, s. 201, 25 zł

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETURZESZOWSKIEGO

ul. Cegielniana 12, 35−310 Rzeszów
tel. (017) 872 13 69, fax (017) 872 14 26
e−mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl

NAUKI EKONOMICZNE

HALES C., Wykorzystywanie narzędzi informatycznych w naukach ekonomicznych. Przykłady i zadania, 226 s., 20 zł.

LESZCZYŃSKA M., Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania, 212 s., 15 zł.

NAUKI FIZYCZNE

SNAKOWSKA A., Analiza pola akustycznego falowodu cylindrycznego z uwzględnieniem zjawisk dyfrakcyjnych na wylocie, 234 s., 14 zł.

NAUKI HUMANISTYCZNE

PELISIAK A., Osadnictwo. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia nad kulturą pucharów lejkowatych na Niżu Polskim, 264 s., 18 zł (dodruk), archeologia.

BIELANIN A., BOBRAN M., Sowriemiennyj russkij jazyk, cz. 1: Fonietika. Fonołogija, 144 s., 10 zł (skrypt, dodruk), filologie obce.

BAŁUT S., BIELANIN A., Sowriemiennyj russkij jazyk, cz. 2: Słowoobrazowanije. Morfołogija, 228 s. 12 zł (skrypt, dodruk), filologie obce.

BIELANIN A., CZAPIGA Z., Sowriemiennyj russkij jazyk, cz. 3, 168 s., 10 zł (skrypt, dodruk), filologie obce.

BILUT−HOMPLEWICZ Z., MILLER D. (red.), Entwicklungstendenzen der deutschen Gegenwartsprache (exemplifiziert an Pressetexten), 132 s., 10 zł, filologie obce.

DŹWIERZYŃSKA E., Spotkania ze sztuką. Muzyka, teatr, 182 s., 15 zł.

GRYGIEL M., KLEPARSKI G.A., Main Trends in Historical Semantics, 144 s., 15 zł.

HREHOVČIK T., UBERMAN A., English language Teaching Mathodology, 220 s., 23 zł (skrypt, dodruk).

OSUCHOWSKA D., In Search of the Collocation Value of EFL Dictionaries, 308 s., 26 zł (skrypt).

PALIŃSKI A., ZIĘTALA G.A. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 39, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 1, 94 s., 5 zł.

PIKOR−NIEDZIAŁEK M., Linguistic Politeness versus Impoliteness: The Study of Press Interviews, 176 s., 18 zł (skrypt).

ZIĘTALA G.A., Interkulturowa komunikacja pisemna w polsko−rosyjskiej firmie, 176 s., 15 zł (skrypt, dodruk).

ŻARSKA A., Autonomizacja w nauczaniu języków obcych na studiach neofilologicznych. Na materiale języka rosyjskiego, 172 s., 12 zł.

BOBKO A., Myślenie wobec zła. Polityczny i religijny wymiar myślenia w filozofii Kanta i Tischnera, 384 s., 29 zł

ZACHARIASZ A.L., Kultura. Jej status i poznanie, wyd. 3, 320 s., 28 zł.

ŻARDECKA−NOWAK M., Rozum i obywatel. Idea rozumu publicznego oraz koncepcja jednostki we współczesnej filozofii polityki, 388 s., 30 zł.

ANDRUSIEWICZ A. (red.), Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 8, 296 s., 18 zł.

MATERNICKI J., ZASZKILNIAK L. (red.), Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, 616 s., 45 zł.

MATERNICKI J., ZASZKILNIAK L. (red.), Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 5, 512 s., 30 zł.

MACIĄG K., STANISZ M. (red.), Adam Mickiewicz – dwieście lat kultury polskiej, 708 s., 40 zł.

ANDRES Z., Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, 336 s., 20 zł.

CIMEK H. (red.), Polityka i społeczeństwo, nr 4, 192 s., 15 zł.

HIPPE M.P., Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego. Łańcut 1975–2006, 112 s., 5 zł.

GRUCA−MIĄSIK U. (red.), Dziecko i rodzina. Społeczne powinności opieki i wychowania, 212 s., 16 zł.

HORBOWSKI A., POTOCZNY J. (red.), Edukacja i animacja społeczno−kulturalna dorosłych (diagnoza – potrzeby – prognozy), 552 s., 34 zł.

KIDA J. (red.), Kultura, literatura i sztuka w edukacji językowej w świetle badań empirycznych, 556 s., 30 zł.

LASKA E.I., PIĄTEK T., Wokół zintegrowanego kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym, 188 s., 18 zł (skrypt, dodruk).

LASKA E.I. (red.), Edukacja nauczycieli wobec przemian szkoły, 276 s., 17 zł.

LASKA E.I. (red.), Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka, 294, 18 zł.

ŁACH J. (red.), Człowiek a wychowanie. Europejskie możliwości i zagrożenia, 212 s., 20 zł.

MEISSNER A., DYBIEC J., Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, cz. 2: Źródła drukowane, 336 s., 18 zł.

UNGEHEUER−GOŁĄB A., Tekst poetycki w edukacji estetycznej dziecka. O metodzie ekspresywnego wykonania utworów poetyckich, 104 s., 10 zł.

MARKOWSKI D. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 38, Seria Socjologiczno−Historyczna, Socjologia 3, 2006, 184 s., 10 zł

MOCZUK E., Mieszkańcy powiatu mieleckiego wobec problemów bezpieczeństwa lokalnego, 264 s., 20 zł

Nauki Medyczne

KWOLEK A. (red.), Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, z. 1/V, 2007, 118 s., 5 zł.

KWOLEK A. (red.), Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, z. 2/V, 2007, 68 s., 5 zł.

Nauki o kulturze fizycznej

EICHBERG H., KOSIEWICZ J., OBODYŃSKI K. (red.), Sport for All. As a Form of Education, 276 s., 18 zł.

MOMOLA I., Rozwój somatyczny, postawa ciała i zdolności motoryczne dziewcząt upośledzonych umysłowo, s. 124, 10 zł.

OBODYŃSKI K. (red.), Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, z. 4/IX, 2006, 88 s., 5 zł.

OBODYŃSKI K. (red.), Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, z. 1/X, 2007, 108 s., 5 zł.

OBODYŃSKI K., ZABORNIAK S. (red.), Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na Podkarpaciu (1867–2007), 348 s., 25 zł.

PÓŁTORAK W., Środowiskowe uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży w okresie pokwitania, 142 s., 13 zł.

ZABORNIAK S., Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868–1939), 544 s., 30 zł.

NAUKI PRAWNE

SERZHANOVA V., Relacje między parlamentem a rządem Finlandii, 212 s., 10 zł.

ŚWIRGOŃ−SKOK R., Nieruchomość i zasady akcesji według prawa rzymskiego, 196 s., 15 zł.

NAUKI ROLNICZE

LITWIŃCZUK W., Rozmnażanie borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) w kulturach in vitro. Wpływ mikrorozmnażania na wzrost i owocowanie krzewów, 108 s., 10 zł.

NAUKI TECHNICZNE

PIECUCH A., Dozymetryczne własności wybranych sillenitów BGO i BSO, 120 s., 10 zł.

DZIENISZEWSKI G., SZWAJKA K., Diagnostyka pojazdów i maszyn wspomagana komputerowo, 156 s., 10 zł.

LENIOWSKA L., Aktywne metody redukcji drgań płyt kołowych, 180 s., 13 zł (dodruk).

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

ul. Mickiewicza 66, 71−101 Szczecin
tel. (091) 444 20 06, 444 20 14 fax (091) 444 21 52
www.us.szc.pl/wydawnictwo e−mail: wnus@uoo.univ.szczecin.pl

„Analiza i Egzystencja” 4/2006, red. R. ZIEMIŃSKA, s. 194, 22 zł, czasopismo (filozofia)

BRUCKA−JASTRZĘBSKA E., BRZEZIŃSKA M., OROWICZ W., Skrypt do ćwiczeń z fizjologii zwierząt dla studentów biologii WNP US, s. 220, 25 zł, skrypt (biologia)

CIECHANOWSKA D., Twórczość w edukacji, s. 124, 20 zł, monografia (pedagogika)

CIĘSZCZYK P., Łyżworolki, s. 120, 18 zł, skrypt (nauki o kulturze fizycznej)

CZAPLEWSKI R. (red.), Ekonomiczne Problemy Łączności nr 8, ZN nr 434, s. 186, 20 zł, zeszyt naukowy (ekonomia)

CYPRJAŃSKI J., Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych przedsiębiorstw, s. 296, monografia (informatyka w zarządzaniu)

DEMBIŃSKA−CYRAN I. (red.), Problemy Transportu i Logistyki nr 4, ZN nr 425, s. 216, 22 zł, zeszyt naukowy (ekonomia)

„Dyskurs” 2 (2006). Rocznik Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego poświęcony literaturze i okolicom, red. D. DĄBROWSKA, P. MICHAŁOWSKI, s. 220, 32 zł, czasopismo

„Folia Oeconomica Stetinensia” 5 (13) 2006, red. W. TARCZYŃSKI, s. 204, 17 zł, czasopismo (ekonomia)

GRZYWACZ W., JAŹWIŃSKI I., Współczesne uwarunkowania i tendencje polityki ekonomicznej, s. 164, 25 zł, monografia (ekonomia)GURGUL H. (red.), Acta Physica nr 15, ZN nr 428, s. 50, 10 zł, zeszyt naukowy (fizyka)

JANASZ W. (red.), Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 49, ZN nr 446, s. 290, 32 zł, zeszyt naukowy (ekonomia)

KOPYCIŃSKA D. (red.), Problemy gospodarowania. Prace Katedry Mikroekonomii nr 11, ZN nr 430, s. 218, 25 zł, zeszyt naukowy (ekonomia)

KOZIOŁ K., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń Unii Europejskiej, s. 256, 35 zł, monografia (ekonomia)

KOŹMIAN D., Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego i ich organizacje w latach 1985–2000, s. 186, 25 zł, monografia (pedagogika)

KRASOŃ K., W zwierciadle obcej literatury. Recepcja Zbigniewa Herberta i Tymoteusza Karpowicza w Niemczech, s. 342, 40 zł, monografia (literaturoznawstwo)

KUPIEC H., Kontrola społeczna nad młodzieżą w dużym mieście, s. 208, 28 zł, monografia (pedagogika)

MOLCHANOVA O., From Words to Altai Place–Names (Topography Cognition and Semantics), s. 324, 35 zł, monografia (językoznawstwo)

ORDYSIŃSKI T., Modelowanie strategii rozwoju e−biznesu w przedsiębiorstwie, s. 148, 20 zł, monografia (ekonomia)

PANASIUK A. (red.), Jakość usług turystycznych, s. 232, 30 zł, monografia (ekonomia)

PAWLAK B., GROMADZIŃSKI A., Pracownia fizyki morza, s. 108, 12 zł, skrypt (fizyka)

PIĄTEK J.J., PODGÓRZAŃSKA R. (red.), Bezpiecznie czy niebezpiecznie? Wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku, s. 240, 35 zł, monografia (nauki o polityce)

PISZKO R., Wyznaczniki treści i obowiązywania dyrektyw wykładni prawa w prawoznawstwie i w praktyce prawniczej, s. 338, 40 zł, monografia (prawo)

PODOLSKA M.Z., Niepłodność i jej następstwa psychologiczne. Stan badań i perspektywy, s. 72, 12 zł, monografia (psychologia)

„Przegląd Zachodniopomorski” 1/2007, red. T. BIAŁECKI, s. 180, 15 zł, czasopismo (historia)

„Przegląd Zachodniopomorski” 2/2007, red. T. BIAŁECKI, s. 196, 15 zł, czasopismo (historia)

RUDAWSKA I. (red.), Wybrane problemy zarządzania i marketingu. Marketing: stare paradygmaty – nowe zastosowania. Prace Katedry Marketingu i Katedry Organizacji i Zarządzania nr 6, ZN nr 459, s. 184, 20 zł, zeszyt naukowy (ekonomia)

STYSZYŃSKI J., Badanie efektów relatywistycznych w molekułach. Metody czteroskładnikowe, s. 306, 35 zł, monografia (fizyka)

SUŁKOWSKI CZ. (red.), Rozwój i funkcjonowanie gospodarki. Prace Katedry Makroekonomii nr 12, ZN nr 445, s. 160, 20 zł, zeszyt naukowy (ekonomia)

SZEWCZYK A. (red.), Wybrane problemy współczesnej informatyki. Studia Informatica nr 20, ZN nr 431, s. 176, 20 zł, zeszyt naukowy (informatyka)

ŚWIADEK A., Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w polskim przemyśle, s. 128, 18 zł, monografia (ekonomia)

WITEK J., Funkcjonowanie gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek. Praca – Zasoby – Konsumpcja, s. 422, 40 zł, monografia (ekonomia)

ZIMNY T., Metody statystyczne w badaniach i diagnostyce pedagogicznej, s. 252, 29 zł, skrypt (pedagogika)

ZWOLANKOWSKI M. (red.), Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia nr 4, ZN nr 448, s. 192, 20 zł, zeszyt naukowy (ekonomia)

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

ul. Gagarina 11, 87−100 Toruń
tel. (056) 611 42 95, fax 611 47 05
e−mail: dwyd@umk.pl
Biuro Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych UMK
ul. Reja 25, 87−100 Toruń
tel./fax (056) 611 42 38e
−mail: books@umk.pl
http://www.wydawnictwo.umk.pl/

ARCHEOLOGIA I ETNOGRAFIA

Łuczak Anna, Olszewska Dobrochna (red.), „Okolice. Rocznik Etnologiczny: 4/2006”, s. 322, format A5, 10 zł

Olczak Jerzy (red.), Archaeologia Historica Polona, t. 16. Wybrane problemy wieków średnich, s. 178, format B5, 27 zł

Olszewski Wojciech, Tożsamość kulturowa Kresów w humanistycznym nurcie polskiej myśli etnologicznej do roku 1939. Studium z zakresu antropologii stosowanej, s. 325, format B5, 37 zł

BIBLIOLOGIA

FEDOROWICZ MAŁGORZATA, KRUSZEWSKI TOMASZ (red.), Biblioterapia. Z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. II, s. 136, format B5, 21 zł

Imańska Iwona, Toruńskie aukcje książek w XVIII wieku, s. 142, format 21x23 cm, 20 zł

Imańska Iwona, Tondel Janusz (red.), „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia V. Studia o książce dawnej i współczesnej”, s. 363, format B5, 48 zł

Ptaszyk Marian, Słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego. Szkice bibliologiczne, s. 241, format B5, 34 zł

BIOLOGIA

Wolnomiejski Norbert, Pawlikowski Tadeusz, Zarys ekologii i ochrony mórz. Część I, s. 302, format B5, 43 zł

EKONOMIA

Drewiński Marek, Podstawy inwestowania na giełdach towarowych, s. 230, format B5, 31 zł

Karaszewski Włodzimierz (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, s. 524, 69 zł

POLSZKIEWICZ BARBARA, BOEHLKE JERZY (red.), Własność i kontrola w teorii i praktyce cz. 1, s. 361, format B5, Seria: Ekonomia i Prawo, t. 3, 60 zł

Zieliński Zygmunt (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne, s. 328, format B5, 43 zł

FILOLOGIA KLASYCZNA

Abramowiczówna Zofia, Appel Włodzimierz, Słownik polsko−starogrecki, s. 421, format B5, opr. tw., 70 zł

Appel Hanna, Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii. Kompendium gramatyczne, zestaw ćwiczeń, wybór tekstów preparowanych i oryginalnych, klucz, s. 432, format A5, 56 zł

FILOLOGIA POLSKA

Burdziej Bogdan, Halkiewicz−Sojak Grażyna (red.), Poezja i astronomia, s. 670, format B5, 88 zł

Główczewski Aleksander, Wróblewski Maciej (red.), Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji, s. 366, format B5, 48 zł

KAMPER−WAREJKO JOANNA, KULWICKA−KAMIŃSKA JOANNA, NOWAKOWSKA KATARZYNA (red.), Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie, s. 338, format B5, 43 zł

Kryżan−Stanojević Barbara, Sawicka Irena, Ćwiczenia z fleksji języka polskiego dla cudzoziemców, s. 217, format B5, 26 zł

Stoff Andrzej, Skubaczewska−Pniewska Anna (red.), Aluzja literacka. Teoria – interpretacje – konteksty, s. 409, 54 zł

Zieliński Lech, Pławski Maciej (red.), „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. T. 2.” , s. 263, format B5, 34 zł

FILOLOGIA ROSYJSKA

GRZYBOWSKI STEFAN, Zarys fonetyki opisowej języka rosyjskiego (Wraz z ćwiczeniami), s. 184, format A4, 42 zł

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Kamper−Warejko Joanna, Kaproń−Charzyńska Iwona, Kulwicka−Kamińska Joanna (red.), Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, s. 305, format B5, 40 zł

Kryżan−Stanojević Barbara, Sawicka Irena, Ćwiczenia z gramatyki języka chorwackiego / Vjezbe iz gramatike hrvatskoga jezika. Konsultacja językowa / jezicna konzultacjia Nives Opacić. Wyd. 2, s. 136, format B5, 14 zł

Sawicka Irena (red.), Albanistyka polska, s. 202, format B5, 27 zł

Topuzov Nikola, Tekstocentriczno obuczenie po prakticzeski bl’garski jezik (za studenti filolozi v Polsza), s. 235, format B5, 31 zł

FILOZOFIA

Gumański Leon (red.), „Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXIV. Numer 1”, s. 174, format A5, 10 zł

Nasieniewski Marek, Pietruszczak Andrzej (red.), „Logic and Logical Philosophy. Vol. 15, No. 3.”, s. 106, format B5, 13 zł

Nasieniewski Marek, Pietruszczak Andrzej (red.), „Logic and Logical Philosophy. Vol. 15, No. 4. Towards Mathematical Philosophy Trends in Logic IV. Part 1”, s. 98, format B5, 13 zł

Nasieniewski Marek, Pietruszczak Andrzej (red.), „Logic and Logical Philosophy. Vol. 16, No. 1.”, s. 101, format B5, 13 zł

Strobach Niko, Nerczuk Zbigniew (red.), „Toruński Przegląd Filozoficzny, t. 7/8”, s. 319, format B5, 42 zł

Szulakiewicz Marek, Karpus Zbigniew (red.), Wolność w epoce poszukiwań, s. 470, format B5, 61 zł

Żelazny Mirosław, Nietzsche. ,,Ten wielki wzgardziciel”, s. 225, format B5, 26 zł

FIZYKA I ASTRONOMIA

Gęsicki Krzysztof, Fizyka otoczek międzygwiazdowych: teoria widma liniowego i rozpędzanie wiatrów, s. 142, format B5, 20 zł

GEOGRAFIA

Brudnicki Robert, Społeczno−ekonomiczne uwarunkowania zachowań turystycznych mieszkańców Torunia, s. 186, format B5, 26 zł

SOKOŁOWSKI DARIUSZ, Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce, s. 276, [12] k. tabl., format B5, 39 zł

Szymańska Daniela, Grzelak−Kostulska Elżbieta (red.), „Bulletin of Geography (socio−economic series), no. 7/2007”, s. 102, format A5, 15 zł

HISTORIA

Chorążyczewski Waldemar, Tandecki Janusz (red.), Belliculum diplomaticum II Thorunense. Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle porównawczym, s. 189, format B5, 27 zł

Chorążyczewski Waldemar, Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych, s. 312, [4] k. tabl., format B5, 42 zł

Mikulski Krzysztof (red.), „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 8/2006”, s. 196, format A5, 23 zł

Oliński Piotr (red.), „Rocznik Toruński. T. 33”, s. 412, format A5, 25 zł

Wijaczka Jacek, Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI−XVIII wieku, s. 363, format B5, 54 zł

Zielińska−Nowicka Agnieszka, W poszukiwaniu lepszego jutra. Procesy migracyjne Torunia w 1. połowie XIX wieku, s. 192, format B5, 26 zł

PEDAGOGIKA

Schulz Roman, Wykłady z pedagogiki ogólnej. Tom II: O integralną wizję człowieka i jego rozwoju, format B5, 21 zł

Urlińska Maria Marta, Szkoła polska na obczyźnie wobec dylematów tożsamościowych. Na przykładzie Szkoły Polskiej w Rydze, s. 440, format B5, 56 zł

PRAWO

Gaca Andrzej, Prawo Jutlandzkie Waldemara II (Jyske Lov) z 1241 roku, s. 397, format B5, 56 zł

SOCJOLOGIA

Biernat Tomasz, Sobierajski Paweł, Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań, s. 145, format B5, 20 zł

„Eastern European Countryside, t. 13”, s. 190, format A5, 25 zł

Wincławski Włodzimierz, Słownik biograficzny socjologii polskiej. T. 3: N−St, s. 381, format B5, opr. tw., 112 zł

Sojak Radosław (red.), Szara strefa przemocy – szara strefa transformacji? Przestrzenie przymusu, format B5, 35 zł

TEOLOGIA

Bagrowicz Jerzy (red.), „Paedagogia Christiana 2 (18) / 2006”, s. 257, format A5, 23 zł

Perszon Jan (red.), Jan Paweł II a religie świata, s. 183, format B5, 23 zł

VARIA

Czachowski Sławomir, Holistyczna postawa lekarza rodzinnego. Studium empiryczne, s. 117, format B5, 16 zł

Kossowska Stefania, Definicja szczęścia. Listy do Anny Frajlich 1972−2003. Do druku przygotowała, słowem wstępnym i przypisami opatrzyła Anna Supruniuk, s. 216, format B5, 31 zł

Skuczyński Janusz, Skrzypczak Piotr (red.), Scena i ekran. Przestrzeń dialogu interartystycznego, s. 259, format A5, 34 zł

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 4, 00−497 Warszawa
tel./fax (022) 55 31 318
e−mail: wuw@uw.edu.pl
http://www.wuw.pl

Michael Hoskin (red.), Historia astronomii, s. 344, 35 zł, astronomia

Sönke Lorenz, Szkoły, uczeni, dzieła. Studia z dziejów kultury w średniowiecznej Europie, s. 154, 25 zł, pedagogika

Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, s. 276, 27 zł, pedagogika

Aleksandra Sulikowska−Gąska, Spory o ikony na Rusi w XV i XVI w.,

Seria: Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, s. 338, 42 zł, sztuka

Mikołaj Madurowicz, Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, s. 248, 36 zł, geografia

EwA Hoffmann−PiotrowskA (red.), Otulona dobrocią (99 listów księdza Jana Twardowskiego do „wnuczki” Maryli i jej zapiski z dziennika), s. 164, 28 zł, literatura

Jadwiga PuzyninA i Ewa Hoffmann−PiotrowskA (red.), A to co na krótko, może być na zawsze… (pokłosie spotkania poświęconego twórczości księdza Jana Twardowskiego), s. 190, 31 zł, literatura

Andrzej Falniowski, Techniki zbioru, utrwalania i konserwacji zwierząt, s. 304, 49 zł, zoologia

Barbara Patzek, Homer i jego czasy, s. 128, 29 zł, historia

Andriej Moskwin, Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej końca XIX – początku XX wieku, s. 252 + 4 wkł., 39 zł, literatura

Robert Gwiazdowski, Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje, s. 460, 75 zł, ekonomia

Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Iwona Kurz, Andrzej Mencwel, Paweł Rodak (red.), Communicare. Almanach antropologiczny. Temat 2: Oralność/Piśmienność, s. 332, 39 zł, wiedza o kulturze

Dariusz Maciak, Próba porozumienia polsko−ukraińskiego w Galicji w latach 1888−1895, s. 408, 35 zł, historia

Maciej Popko (red.), 75 lat Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, s. 180, 33 zł, orientalistyka

Tomasz Baran, Dehumanizacja w stosunkach międzygrupowych. Czy obcy to też człowiek?, Seria: Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, s. 108, 19 zł, psychologia

Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska (red.) Gender. Perspektywa antropologiczna. Tom I: Organizacja społeczna, s. 328, 40 zł, nauki społeczne

Włodzimierz Humnicki, Hydrogeologia Pienin, Seria: Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, s. 240, 46 zł, geologia

Mirosława Czerny, Jorge Tapia Quevedo (red.), Regionalidad y localidad en la globalizacion, s. 268, 46 zł, geografia

Jolanta Sierakowska−Dyndo, Granice wyobraźni politycznej Afgańczyków. Normatywno−aksjologiczne aspekty tradycji afgańskiej, s. 192, 35 zł, nauki społeczne

Thomas Stearns Eliot, Chrześcijaństwo – kultura – polityka, Seria: Kolory idei, s. 294, 31 zł, nauki społeczne

Jacques Le Goff, Historia i pamięć, Seria: Communicare – Historia i Kultura, s. 296, cena 36 zł, historia

Yves Winkin, Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych, Seria: Communicare – Historia i Kultura, s. 252, 39 zł, wiedza o kulturze

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

ul. Dewajtis 5, 01−815 Warszawa
tel./fax (022) 839 89 85, (022) 561 88 38, (022) 561 89 23 e−mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

Ks. Janusz Frankowski (red.), Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych. T. 3. Księgi historyczne Starego Testamentu cz. II, s. 358, B−5, 24 zł, teologia.

Kardynał Stefan Wyszyński, Nie chciejcie łatwego życia, s. 484 + 12 fotografii, A−5, 29 zł, teologia.

Abp Edward Ozorowski, Słownik podstawowych pojęć teologicznych, s. 376, B−5, 28 zł, teologia.

Matka Elżbieta Czacka, Dyrektorium, s. 627, A−5, 30 zł, nauki humanistyczne.

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

50−137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 15
tel.: (071) 375 28 09 tel./faks: (071) 375 27 35
e−mail: biuro@wuwr.com.pl
Dział Handlowy: tel.: (071) 375 28 85
e−mail: marketing@wuwr.com.pl www.wuwr.com.pl

BIBLIOTEKOZNAWSTWO, KULTUROZNAWSTWO

Bogusława Dobek−Ostrowska (red), Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, Komunikowanie i Media 14, 2007, 336 s., format B5, 28 zł

Magdalena Ratajczak (red.), Multikulturalizm w sferze mediów, 2007, s. 250, format A5, 25 zł

Antoni Kuczyński (red.), Wrocławskie Studia Wschodnie 10 (2006), 2006, s. 366, format B5, 33 zł

Antoni Furdal, Włodzimierz Wysoczański, Migracje: dzieje, typologia, definicje, 2006, s. 228, format B5, 22 zł.

Sławomir Bobowski (red.), Kino Azji, Studia Filmoznawcze 28, 2007, s. 154, format B5, 20 zł

Tomasz Szlendak, Krzysztof Pietrowicz (red.), Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, 2007, s. 131, format B5, 20 zł

JĘZYKOZNAWSTWO

Zdzisław Wąsik, Andrzej Ciuk (red.), For the Love of the Embedded Word – in Society, Culture and Education, Philologica Wratislaviensia 1, 2007, s. 156, format B5, 16 zł.

Przemysław Jóźwikiewicz, Właściwości składniowe ukraińskiej wersji Biblii, Slavica Wratislaviensia CXLI, 2007, s. 106, format B5, 15 zł.

Iwona Bartoszewicz, Marek Hałub, Eugeniusz Tomiczek (red.), Standpunkte und Impulse, Germanica Wratislaviensia 127, 2007, s. 184, format B5, 20 zł.

LITERATUROZNAWSTWO

Tadeusz Żabski (red.), Literatura i Kultura Popularna XIII, 2006, s. 231, format B5, 27 zł.

Magdalena Koch, …kiedy dojrzejemy jako kultura… Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku (kanon – genre – gender), 2007, s. 318, AUW 2958, format B5, 30 zł

Teresa Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. Rekonesans, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2007, s. 388, format A5, 33 zł

POLITOLOGIA

Mariusz Jabłoński, Polskie referendum akcesyjne, 2007, s. 354, format B5, 33 zł.

Mariusz Kozerski, Polityka europejska Bawarii na przełomie XX i XXI wieku, 2007, s. 190, format B5, 20 zł.

PRAWO

Krystian Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Prawo CCCI, 2007, s. 220, format B5, 25 zł.

Artur Kolasa, Jan KoZŁowski (red.), Rozwój prawa międzynarodowego – jedność czy fragmentacja? Konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego, Karpacz, 10−12 maja 2006, 2007, s. 275, format A5, 27 zł.

Joanna ŁopatoWska−Rynkowska, Czynności sądu w toku egzekucji z nieruchomości, 2007, s. 213, format B5, 28 zł.

Leszek Bogunia (red.), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Tom XXI, 2007, s. 296, format A5, 30 zł

FILOZOFIA, LOGIKA

Jean Grondin, Hans−Georg Gadamer. Biografia, 2007, s. 418, format B5

HISTORIA

Tomasz Scheffler, Europa po Hitlerze. Ład międzynarodowy w koncepcjach konserwatywnej opozycji w Trzeciej Rzeszy, 2007, s. 336, format B5, 30 zł.

Wiebke Rohrer, Karol Sanojca (red.), Bibliografia historii Śląska 2002, 2007, s. 512, format B5, 35 zł.

Heinrich August Winkler, Długa droga na Zachód (Tom. 1 Dzieje Niemiec 1806−1933, Tom 2 Dzieje Niemiec 1933−1990), 2007, format B5, 99 zł.

NAUKI PRZYRODNICZE

Stanisław Ciok, Sylwia Dołzbłasz, Andrzej Raczyk, Dolny Śląsk. Problemy rozwoju regionalnego, Studia Geograficzne 79, 2006, s. 306, format B5, 27 zł.

POLITOLOGIA

Katarzyna Gelles, Niemiecka polityka wschodnia, 2007, s. 315, format B5, 30 zł.

Łukasz Machaj, Za i przeciw Europie. Integracja europejska w polskiej myśli politycznej w latach 1989−2001, 2006, s. 535, format B5, 45 zł.

SOCJOLOGIA

Józef Zarzeczny (red.), Model społeczny zintegrowanej Europy. Nowe wyzwania i perspektywy, 2007, s. 231, format B5, 28 zł

HISTORIA

Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski (red.), Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych, Historia CLXXV, 2006, s. 566, format B5, 35 zł

Karol Jonca (red.), „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” XXIX, 2007, s. 313 + 24, format B5, 30 zł

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

ul. J.H. Dąbrowskiego 6942−201 Częstochowa
tel. (034) 325 09 74, 325 03 93fax (034) 325 09 76
http://wydawnictwa.pcz.pl
e−mail: sprzedaz@adm.pcz.czest.pl
wydawnictwo@adm.pcz.czest.pl

CHLUSKA Jolanta (red. naukowa), Kosztowe aspekty zarządzania, 304 s., 58 zł (monografia).

CIERNIAK Robert, Nowe algorytmy rekonstrukcji obrazu z projekcji z zastosowaniem sieci neuronowych typu Hopfielda, 224 s., 36 zł (monografia).

FILIPIAK Jerzy, Czujniki przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową, 200 s., 44 zł (monografia).

„Informatyka Teoretyczna i Stosowana”, R. 6, nr 10, 268 s., 41 zł (czasopismo).

JANICZEK Roman, Pomiary grubości warstw wierzchnich, 132 s., 22 zł (monografia).

KACPRZAK Małgorzata, Wspomaganie procesów remediacji gleb zdegradowanych, 162 s., 40 zł (monografia).

KANIA Ludwik, Podstawy programu AutoCAD, 110 s., 10 zł (skrypt).

„Kompozyty”, R. 7, nr 1−4, s. 58, 56, 48, 60, 20 zł za jeden numer (czasopismo).

MRÓZ Jan, Recykling i utylizacja materiałów odpadowych w agregatach metalurgicznych, 208 s., 25 zł (podręcznik).

PIECH Henryk, Wielokryterialna optymalizacja na bazie wiedzy niepewnej, 316 s., 53 zł (monografia).

SKIBIŃSKA Wioletta, SKOWRON−GRABOWSKA Beata (red.), Determinanty zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, 260 s., 36 zł (praca zbiorowa).

„Turbulence”, vol. 12, 198 s., 24 zł (czasopismo).

WŁODARCZYK−MAKUŁA Maria, Zmiany ilościowe WWA podczas oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, 146 s., 41 zł (monografia).

WÓJCIK−MAZUR Agnieszka, ŁUKOMSKA−SZAREK Justyna, WIELGÓRKA Dariusz, Wieloaspektowe problemy zarządzania podmiotami publicznymi i prywatnymi w gospodarce polskiej, 288 s., 39 zł (monografia).

ZACHOROWSKA Alfreda, WÓJCIK−MAZUR Agnieszka, Funkcjonowanie banków komercyjnych. Wybrane problemy, 240 s., 29 zł (praca zbiorowa).

WYDAWNICTWOPOLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ul. G. Narutowicza 11/1280−952 Gdańsk
tel. (058) 347 22 99fax (058) 341 23 90
e−mail: wydaw@pg.gda.pl
www.pg.gda.pl/WydawnictwoPG

Pełna oferta Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej

jest dostępna w sieci INTERNET pod adresem:

http://www.pg.gda.pl/WydawnictwoPG

Wydawnictwa PG można nabywać w Księgarni PG (Gmach Główny) tel. 0 58 347 16 18 i zamawiać pocztą elektroniczną (ksiegarnia@pg.gda.pl), faksem lub listownie pod adresem:

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
ul. G. Narutowicza 11/12,
80−952 Gdańsk
Księgarnia PG prowadzi sprzedaż wysyłkową również za zaliczeniem pocztowym.

ADAMCZYK M., DAWIDOWICZ B.: Mechanical Engineering. Selected texts for students and PhD students of Mechanical Faculty, wyd. 1, 120 s., 14 zł

BARSKI M., JĘDRUCH W.: Układy cyfrowe. Podstawy projektowania i opisu w języku VHDL, wyd. 1, 270 s., 30 zł (informatyka)

BIESZK H.: Urządzenia do realizacji procesów mechanicznych w technologii chemicznej, wyd. 2, 140 s., 16 zł (chemia)

BIELEWICZ E.: Wytrzymałość materiałów, wyd. 8, 276 s., 28 zł (mechanika)

CIEŚLIŃSKI H., FILIPKOWSKI P., KUR J., LASS A., WANARSKA M.: Podstawy mikrobiologii przemysłowej. Ćwiczenia laboratoryjne, wyd. 1, 68 s., 9 zł (chemia)

DOMACHOWSKI Z., GHAEMI M. H.: Okrętowe układy automatyki, wyd. 1, 132 s., 15 zł (automatyka)

GŁUCH J.: Metoda diagnostyki cieplno−przepływowej umożliwiająca rozpoznawanie miejsca i stopnia degradacji turbozespołów energetycznych. Seria Monografie nr 81, 176 s., 20 zł (mechanika)

GRUDOWSKI P.: Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach. Seria Monografie nr 85, 282 s., 30 zł (zarządzanie)

GUMKOWSKI S.: Hydrodynamika i wymiana ciepła warstw cieczy powstałych na powierzchni ciała stałego z uderzających strug. Seria Monografie nr 84, 80 s., 10 zł (mechanika)

JANKOWSKI R.: Non−linear analysis of pounding−involved response of equal height buildings under earthquake excitation. Seria Monografie nr 79, 140 s., 14 zł (mechanika)

KOWALIK P.: Zarys fizyki gruntu, wyd. 2, 120 s., 14 zł (monografia)

KOZERSKI B. (red.): Gdański system wodonośny, 114 s., 14 zł (monografia)

KREJA I.: Geometrically non−linear analysis of layered composite plates and shells. Seria Monografie nr 83, 176 s., 20 zł (budownictwo)

LEDWOŃ S.: Public Space – the European City Determinant (Przestrzeń publiczna – determinanta miasta europejskiego), 100 s., 12 zł (architektura)

LUBOCH E.: Materiały sensorowe o makrocyklicznej budowie. Synteza: benzokoron oraz azobenzokoron. Zależność: struktura a właściwości jonoforowe. Zesz. Nauk. Pol. Gdańskiej 2007, nr 604, Chemia 54, 160 s., 16 zł (chemia)

MICHALSKI J.: Metody przydatne do wspomaganego komputerem projektowania wstępnego statków śródlądowych, 134 s., 16 zł (mechanika)

NYKA L.: Od architektury cyrkulacji do urbanistycznych krajobrazów, 188 s., 20 zł (architektura)

ROSKOSZ R. (red.): Miernictwo elektryczne. Laboratorium, wyd. 3, 288 s., 30 zł (elektrotechnika)

ROMANOWSKI A., TURO J.: Algebra wyższa. Zadania, wyd. 2, 182 s. 20 zł (matematyka)

RUCKA M., WILDE K.: Application of wavelet analysis in damage detection and localization, s. 118 s., 14 zł (budownictwo)

SAWIAK S., WITTBRODT E.: Mechanika ogólna. Wybrane zagadnienia. Teoria i zadania, wyd. 1, 322 s., 34 zł (mechanika)

SAWICKI J.M.: Migracja zanieczyszczeń, wyd. 2, 330 s., 35 zł (inżynieria środowiska)

SODOLSKI H.: Selected problems in physics with examples and exercises, wyd. 3, 284 s., 30 zł (fizyka)

SZYMKIEWICZ R.: Metoda badania dyfuzji i dyspersji numerycznej w rozwiązaniach równań hydrodynamiki, 118 s., 12 zł (inżynieria środowiska)

SZYMKIEWICZ R.: Metody numeryczne w inżynierii wodnej, wyd. 2, 236 s., 24 zł (inżynieria środowiska)

TARYMA S.: Opór toczenia opon samochodowych. Seria Monografie nr 80, 170 s., 19 zł

WRÓBLEWSKA D., KULOWSKI A.: Czynnik akustyki w architektonicznym projektowaniu kościołów, 192 s., 22 zł (architektura)

ZAWADZKA L.: Współczesne problemy i kierunki rozwoju elastycznych systemów produkcyjnych, 116 s., 14 zł (zarządzanie)

ŻÓŁTOWSKI K.: Pieszy na kładkach. Obciążenia i odpowiedź konstrukcji. Seria Monografie nr 82, 104 s., 13 zł (budownictwo)

WYDAWNICTWO UCZELNIANEPOLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJul. Racławicka 15−17, 75−620 Koszalintel. (094) 34 78 467, 34 78 254, 34−78−252, fax (094) 34 78 253e−mail: wydawnictwo@.tu.koszalin.pl www.wydawnictwo.tu.koszalin.pl

BANASZAK ZBIGNIEW, MATUSZEK JÓZEF (red.), Business processes optimization, Applied computer science, Vol. 2, No 2, 2006, s. 168, 15 zł

BIL TADEUSZ, Uniwersalny model przestrzennych mechanizmów jednokonturowych, s. 108, 25 zł (monografia)

BOHDAL TADEUSZ, Przyczyny niestabilności przemian fazowych czynników energetycznych, s. 283, 42 zł (monografia)

CEYNOWA ZDZISŁAW, Formuła rat rosnących, s. 110, 22 zł (monografia)

CHARUN HENRYK, Podstawy gospodarki energetycznej cz. 3, s. 168, 20 zł (skrypt)

FALKOWSKI JÓZEF, Wytrzymałość materiałów, s. 243, 37 zł (podręcznik)

FLIGIEL MAREK, KUKIEŁKA LEON (red.), Materiały III Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki Wydziału Mechanicznego, s. 114, 15 zł (materiały konferencyjne)

GRANOSIK BEATA, Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, s. 112, 30 zł (monografia)

GLUBIŃSKI WITOLD, Cienkie warstwy do pracy w warunkach suchego tarcia w podwyższonych temperaturach, s. 174, 20 zł (monografia)

JAKUBOWSKA AGNIESZKA, Podatki w procesie decyzyjnym przedsiębiorstw, s. 150, 35 zł (monografia)

KLEPUSZEWSKI WOJCIECH, The Missing Chapter: Women’s Poetry of the Great War, s. 122, 24 zł (monografia)

MIELEWCZYK STEFAN, Propozycja metody „kosztu rozłogu” oceny parametrów działek rolnych dla potrzeb wyceny nieruchomości i prac scaleniowych, s. 168, 27 zł (monografia)

SZADZIUL RYSZARD, Studium eksploatacji maszyn, s. 299, 45 zł (monografia)

WOJNA ALEKSANDER, Predykcja ekonometryczna oraz modelowanie stochastyczne cz. 1, s. 309, 42 zł (podręcznik)

ZARZYCKI PAWEŁ. H., Wybrane elementy teorii i praktyki chromatografii cieczowej, s. 100, 20 zł (monografia)

Wydawnictwo multimedialne z okazji 10. rocznicy powstania kierunku Wzornictwo na Politechnice Koszalińskiej, płyta DVD, 19 zł

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

im. Tadeusza Kościuszki
ul. Podchorążych 1, 30−084 Kraków
tel. (012) 628 23 80 tel./fax (012) 637 42 89
e−mail: wydawnictwo@pk.edu.pl
www.wydawnictwo.pk.edu.pl
Adres do korespondencji:
ul. Warszawska 24
31−155 Kraków

BAJER Jarosław, IWANEJKO Ryszarda, KAPCIA Jadwiga: Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w zadaniach, 2006, s. 214, format B5, 20 zł, inżynieria środowiska, podręcznik

BOCHENEK Bogdan, KRUŻELECKI Jacek: Optymalizacja stateczności konstrukcji. Współczesne problemy, 2007, s. 575, format B5, 35 zł, mechanika, książka akademicka

BODNAR Adam, CHRZANOWSKI Marcin, LATUS Paweł: Reologia konstrukcji prętowych, 2006, s. 242, format B5, 23 zł, budownictwo, podręcznik

BOGDANOWSKA Monika: Neogotycki budynek uniwersytecki – dzieło epoki oraz obiekt współczesnych działań konserwatorskich i modernizacyjnych na przykładzie Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, s. 92, format B5, 15 zł, architektura i urbanistyka, monografia

BOGUSZ Jerzy: Metoda sił. Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Przykłady, wyd. 3, 2007, s. 112, format A4, 15 zł, budownictwo, pomoc dydaktyczna

BÖHM Aleksander: Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, 2006, s. 324, format B5, 60 zł, architektura i urbanistyka, podręcznik

BYRDY Czesław: Dachy i stropodachy ocieplone i nieocieplone, wyd. 2, 2007, s. 212, format B5, 15 zł, budownictwo, podręcznik

CHODUR Janusz: Funkcjonowanie skrzyżowań drogowych w warunkach zmienności ruchu, 2007, s. 206, format B5, 25 zł, budownictwo, monografia

CHRZANOWSKA Agnieszka: Elastic and granular properties of two−dimensional hard needles, 2006, s. 174, format B5, 25 zł, fizyka, monografia

„Czasopismo Techniczne” z. 2−Ś/2006, R. 103, 2006, s. 218, format B5, 20 zł, inżynieria środowiska, wyd. ciągłe

„Czasopismo Techniczne” z. 3−E/2006, R. 103, 2006, s. 84, format B5, 10 zł, elektrotechnika, wyd. ciągłe

„Czasopismo Techniczne” z. 4−Ch/2006, R. 103, 2006, s. 152, format B5, 15 zł, chemia, wyd. ciągłe

„Czasopismo Techniczne” z. 10−Ś/2006, R. 103, 2006, s. 200, format B5, 20 zł, inżynieria środowiska, wyd. ciągłe

„Czasopismo Techniczne” z. 11−M/2006, R. 103, 2006, s. 116, format B5, 13 zł, mechanika, wyd. ciągłe

CZĄSTKA Andrzej: Architektura a natura. Problem mimesis w architekturze, 2007, s. 176, format B5, 25 zł, architektura i urbanistyka, monografia

DULIŃSKA Joanna: Odpowiedź dynamiczna budowli wielopodporowych na nierównomierne wymuszenie parasejsmiczne pochodzenia górniczego, 2006, s. 178, format B5, 25 zł, budownictwo, monografia

FURTAK Kazimierz, RADOMSKI Wojciech: Obiekty mostowe – naprawy i remonty, 2006, s. 224, format B5, 24 zł, budownictwo, podręcznik

GWÓŹDŹ Marian: Stany graniczne konstrukcji aluminiowych, 2007, s. 176, format B5, 15 zł, budownictwo, książka akademicka

KOZIEŃ Marek S.: Promieniowanie akustyczne płyt i powłok o małej wyniosłości, 2006, s. 162, format B5, 25 zł, mechanika, monografia

LENARTOWICZ J. Krzysztof: Słownik psychologii architektury, wyd. 3, 2007, s. 130, format B5, 16 zł, architektura i urbanistyka, podręcznik

LISOWSKI Edward: Automatyzacja i integracja zadań projektowych z przykładami dla systemu Pro/Engineer Wildfire, 2007, s. 434, format B5, 32 zł, mechanika, książka akademicka

MILIAN Anna, PIENIĄŻEK Alicja, SKÓRA Lidia, WACHNICKA Krystyna: Zbiór zadań z matematyki z rozwiązaniami dla studentów studiów zaocznych. Cz. 2, 2006, s. 544, format B5, 23 zł, matematyka, podręcznik

NACHLIK Elżbieta (red.): Identyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne zlewni Raby wraz z oszacowaniem ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, 2006, s. 226, format B5, 25 zł, inżynieria środowiska, monografia

NIEZGODA−ŻELASKO Beata: Wymiana ciepła i opory przepływu zawiesiny lodowej w przewodach, 2006, s. 168, format B5, 25 zł, mechanika, monografia

OLSZOWSKI Bogdan, RADWAŃSKA Maria: Mechanika budowli, t. 1, wyd. 2, 2007, s. 428, format B5, 24 zł, budownictwo, podręcznik

PIECHNIK Stefan: Mechanika techniczna ciała stałego, 2007, s. 544, format B5, 40 zł, budownictwo, książka akademicka

PIEKARSKI Zbigniew: Pewne problemy teorii sterowania okresowego, 2006, s. 150, format B5, 25 zł, informatyka, monografia

PLEBANKIEWICZ Edyta: Podstawy kosztorysowania robót budowlanych, 2007, s. 81, format B5, 10 zł, budownictwo, pomoc dydaktyczna

RATOMSKI Jerzy: Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich, wyd. 4 poprawione, 2006, s. 150, format B5, 18 zł, inżynieria środowiska, podręcznik

SALAMON Szymon: Diagnostyka szczelności płynowych, konstrukcyjnie zamkniętych przestrzeni roboczych, 2006, s. 238, format B5, 25 zł, mechanika, monografia

SANETRA Jerzy: Efekt fotowoltaiczny w organicznych ogniwach słonecznych – wybrane zagadnienia, 2006, s. 138, format B5, 20 zł, fizyka, książka akademicka

STAROWICZ Wiesław: Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, 2007, s. 231, format B5, 24 zł, budownictwo, podręcznik

STARZYK Elżbieta, JUSZCZYK Michał, KOZIK Renata: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa budowlanego i jego otoczenia, 2007, s. 268, format B5, 25 zł, budownictwo, podręcznik

WANTUCH Edward, DRABOWSKI Mieczysław: Wstęp do informatyki, 2006, s. 448, format B5, 28 zł, informatyka, podręcznik

WĘGLARCZYK Stanisław: Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, 2006, s. 96, format B5, 15 zł, inżynieria środowiska, monografia

WIT Maria: Elementy metod numerycznych, 2006, s. 176, format B5, 18 zł, inżynieria środowiska, pomoc dydaktyczna

WOLSKI Bogdan: Monitoring metrologiczny obiektów geotechnicznych, 2006, s. 276, format B5, 25 zł, inżynieria środowiska, książka akademicka

ZACHARIASZ Agata: Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych, 2006, s. 204, format B5, 25 zł, architektura i urbanistyka, monografia

ŻYRA Joanna (red.): Aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji. Cz. I. Uwarunkowania rozwoju społeczno−gospodarczego, 2006, s. 190, format B5, 15 zł, ekonomia, monografia

ŻYRA Joanna (red.): Aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji. Cz. II. Konkurencyjność podmiotów, 2006, s. 232, format B5, 15 zł, ekonomia, monografia

UCZELNIANE WYDAWNICTWO NAUKOWO−DYDAKTYCZNE AKADEMII GÓRNICZO−HUTNICZEJ

al. A. Mickiewicza 30 30−059 Kraków
tel./fax (012) 636 40 38

Książki UWND AGH można nabywać za pośrednictwem księgarni internetowej
www.WydawnictwoAGH.pl

Fajklewicz Zbigniew, Grawimetria stosowana, 2007, 434 s., format B−5, 48 zł, podręcznik, geofizyka.

Eckes Konrad, Modele i analizy w systemach informacji przestrzennej, 2006, 96 s., format B−5, 14 zł, monografia, geodezja.

Chrobak Tadeusz (red.), Podstawy cyfrowej generalizacji kartograficznej, 2007, 180 s., format B−5, 20 zł, monografia, geodezja.

Maziarz Michał, Kuliński Stanisław, Obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych według norm ISO, wydanie piąte, 2007, 182 s., format B−5, 20 zł, podręcznik, mechanika.

Klempka Ryszard i in., Modelowanie i symulacja układów elektrycznych w MATLABIE. Przykłady, 2007, 208 s., format B−5, 22 zł, podręcznik, informatyka.

Karczewski Jerzy, Zarys metody georadarowej, 2007, 246 s., format B−5, podręcznik, geofizyka.

Felis Józef, Jaworowski Hubert, Teoria maszyn i mechanizmów, cz. II. Przykłady i zadania, 2007, 342 s., format B−5, podręcznik, mechanika.

Nodzeński Adam i in., Eksperymentalna chemia fizyczna. Wybrane zagadnienia, 2007, 156 s., format B−5, 20 zł, podręcznik, chemia.

Jaegermann Zbigniew, Ślósarczyk Anna, Gęsta i porowata bioceramika korundowa w zastosowaniach medycznych, 2007, 164 s., format B−5, 20 zł, podręcznik, biotechnologia.

Trzaska Alfred Zdzisław, Sobowska Krystyna, Kolmatacja. Przepływy z wymianą masy i zmianą pędu, 2007, 304 s., format B−5, monografia, matematyka stosowana.

Borkowski Robert (red.), Starość i młodość. Szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze, 2007, 168 s., format B−5, 20 zł, monografia, socjologia.

Bednarczyk Józef, Elektrodynamiczna obróbka metali, 2007, 150 s., format B−5, 20 zł, monografia, mechanika.

Aleksander−Kwaterczak Urszula, Rozmieszczenie metali śladowych w rdzeniach osadów wybranych rzek Polski, 2007, 114 s., format B−5, 16 zł, monografia, ochrona środowiska.

Gonet Andrzej i in., Wiercenia rdzeniowe, 2007, 210 s., format B−5, 25 zł, podręcznik, wiertnictwo.

Choczewski Bogdan, Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo−Hutniczej, 2007, s., format B−5, 25 zł, informator, historia.

Kowal Janusz, Podstawy automatyki, t. 1, wydanie trzecie poprawione i poszerzone, 2007, 302 s., format B−5, 30 zł, podręcznik, automatyka.

Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej

45−271 Opole
ul. St. Mikołajczyka 3
tel. (077) 400 62 84, 400 63 07fax (077) 400 63 66

OBRACAJ Piotr, Sztuka teatru a ewolucja architektury scenicznej. Od wzorów ateńskich po światową standaryzację włoskiej sceny barokowej, s. 341, format A4, 90 zł, monografia

MASIUKIEWICZ Maciej, ULBRICH Roman, Metody stereologiczne w identyfikacji struktur przepływu dwufazowego gaz−ciecz, s. 100, format B5, 10,20 zł, monografia

TOMCZUK Bronisław, Metody numeryczne w analizie pola układów transformatorowych, s. 218, format B5, 31,80 zł, monografia

ZATOR Sławomir, Laserowe przepływomierze dopplerowskie. Badania własne, s. 239, format B5, 24 zł, monografia

KANIA Maria Helena, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Śląsku Opolskim w latach 1990−2005, s. 230, format B5, 65,70 zł, monografia

KLUGER Krzysztof, ŁAGODA Tadeusz, Wpływ wartości średniej obciążenia na trwałość zmęczeniową w opisie energetycznym. Wieloosiowe zmęczenie losowe elementów maszyn i konstrukcji – cz. XI, s. 146, format B5, 12,60 zł, monografia

HAPANOWICZ Jerzy, Przepływ ciekłych układów dyspersyjnych, s. 244, format B5, 22 zł, monografia

JAGIEŁA Mariusz, Analiza stanów pracy specjalnych maszyn indukcyjnych w ujęciu polowym, s. 132, format B5, 12,40 zł, monografia

FILIPCZAK Gabriel, Teoretyczna i eksperymentalna ocena odparowania smoły w przepływie dwufazowym z parą wodną, s. 192, format B5, 16,60 zł, monografia

GRACZYŃSKA Ewa Wanda, M−solid quasivarieties, s. 164, format B5, 11,70 zł, monografia

ZAGÓRNY Stanisław (red.), Kultura fizyczna jako element nowego stylu życia, s. 119, format B5, 11,20 zł, książka

ZAGÓRNY Stanisław, Wybrane zagadnienia metodologii nauk społecznych wraz z tekstami źródłowymi, s. 199, format B5, 19, 80 zł, skrypt

TRONIEWSKI Leon, PALICA Michał, CZERNEK Krystian, Przenoszenie pędu, ciepła i masy, s. 160, format B5, 15,90 zł, notatki autoryzowane

HAŁADEWICZ−GRZELAK Małgorzata, Lektorat języka hiszpańskiego. Materiały pomocnicze na poziom podstawowy, s. 169, format B5, 13,70 zł, podręcznik akademicki

GRACZYKOWSKA Bogusława, Ruch i taniec niejedno ma imię. Ćwiczenia muzyczno−ruchowe, s. 135, format B5, 12 zł, podręcznik akademicki

MACHA Ewald, PAWLICZEK Roland, Mechatronic Systems and Materials, s. 133, format B5, 12, 50 zł

ksiEMICH−KOKOT Jadwiga, GAJDA Franciszek, GÓRECKI Czesław, INGRAM Adam, KRUPA Ryszard, MICHNO Zbigniew, ŻURAWSKA Aleksandra, ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, s. 343, format B5, 33,60 zł, skrypt

Elektryka z. 58. Zeszyt poświęcony studiom doktoranckim na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, s. 188, format B5,15,30 zł, praca zbiorowa

Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w 2006 roku

Wydawnictwo Politechniki Radomskiej
im. K. Pułaskiego


26−600 Radom, ul. J. Malczewskiego 20A
tel. (048) 361 70 33fax (048) 361 70 34
e−mail: przypis@poczta.onet.pl
www.pr.radom.pl

mechanika

NOGA Bogdan, KOSMA Zbigniew, PARCZEWSKI Jan, Laboratorium komputerowych metod inżynierskich, tom 2; Grafika 2d w systemach cad, 2007, wyd. I, B5, stron 412, 30 zł, monografia.

GÓRSKI Krzysztof, Wybrane aspekty diagnostyki pokładowej pojazdów samochodowych, 2007, wyd. I, B5, stron 228, 45 zł, monografia.

LISICA Adam, OSTROWSKI Bogusław, ZIEWIEC Witold, Laboratorium materiałoznawstwa, 2007, wyd. IV popr., B5, stron 502, 30 zł, podręcznik.

transport

DYDUCH Janusz, KORNASZEWSKI Mieczysław, Systemy sterowania ruchem kolejowym, 2007, wyd. II, B5, stron 342, 22 zł, podręcznik.

GLINKA Marek, Elementy badań operacyjnych w transporcie, 2007, wyd. I, B5, stron 320, 25 zł, podręcznik.

automatyka, elektronika, telekomunikacja

LESIAK Piotr, GOŁĄBEK Piotr, Laboratorium aparatury pomiarowo−diagnostycznej, część II; Komputerowe systemy pomiarowo−diagnostyczne, 2007, wyd. II, B5, stron 344, 55 zł, podręcznik.

ŁUKASIK Zbigniew, Teoria informacji i bezpieczeństwo transmisji, 2007, wyd. V, B5, stron 276, 18 zł, podręcznik.

RATYŃSKA Jadwiga, Laboratorium przetworników pomiarowych, 2007, wyd. IV popr. i uzup., B5, stron 202, 16 zł, podręcznik.

fizyka

DUBIK Adam, Ruch naładowanych cząstek w polach elektromagnetycznych, 2007, wyd. I, B5, stron 120, 15 zł, monografia.

matematyka

STARNAWSKI Krzysztof, Wybrane zagadnienia z geometrii, 2007, wyd. I, B5, stron 357, 30 zł, podręcznik.

technologie chemiczne

PAWŁOWA Maria, SKORACKI Jerzy, Materiałoznawstwo odzieżowe dla kierunku zarządzanie przemysłem lekkim, 2007, wyd. I, B5, stron 200, 18 zł, podręcznik.

MIERZEJEWSKI Jerzy, Elementy dermatologii kosmetycznej, 2007, wyd. I, B5, stron 96, 11 zł, podręcznik.

wychowanie fizyczne

BULICZ Ełła, MURAWOW Igor, Czy profilaktyka medyczna prowadzi do zdrowia?, 2007, wyd. I, B5, stron 208, 22 zł, monografia.

ekonomia

GŁĄBICKA Katarzyny (red.), Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno−ekonomicznej UE, 2007, wyd. I, B5, stron 284, 20 zł, podręcznik.

OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ul. Polna 50, 00−644 Warszawa
tel. (022) 825 75 18, 234 75 03, fax (022) 234 70 60
e−mail: oficyna@wpw.pw.edu.pl
pełna oferta wydawnicza:
http://www.wpw.pw.edu.pl

BACZYŃSKI D., PAROL M., PIOTROWSKI P., Sztuczna inteligencja w praktyce laboratorium, s. 222, format B5, 10 zł, technologia chemiczna, preskrypt.

BALCERZAK J., PANASIUK J., Wprowadzenie do kartografii matematycznej, s. 104, format B5, 10 zł, geodezja i kartografia, skrypt.

BASZKIEWICZ J., KAMIŃSKI M., Korozja materiałów, s. 292, format B5, 28 zł, inżynieria materiałowa, skrypt.

BIAŁAS S., Metrologia techniczna z podstawami tolerowania wielkości geometrycznych dla mechaników, wyd. 3 popr., s. 266 + CD, format B5, 25 zł, mechanika i budowa maszyn, skrypt.

BIJAK−ŻOCHOWSKI M. (red.), Mechanika materiałów i konstrukcji. T. I, s. 450, format B5, 27 zł, mechanika i budowa maszyn, podręcznik.

BIJAK−ŻOCHOWSKI M. (red.), Mechanika materiałów i konstrukcji. T. II, s. 492, format B5, 28 zł, mechanika i budowa maszyn, podręcznik.

BUZA D., SAS W., SZCZECIŃSKI P. Chemia organiczna. Kurs podstawowy, s. 364, format B5, 31 zł, technologia chemiczna, skrypt.

CZICHON H., CZICHON M., Formy fleksodrukowe, s. 188, format B5, 16 zł, geodezja i kartografia, skrypt.

CZYŻEWSKI D., ZALEWSKI S., Laboratorium fotometrii i kolorymetrii, s. 258, format B5, 22 zł, elektrotechnika, skrypt.

DOWNAROWICZ J., LEŚNIOK H., Polsko−angielski, angielsko−polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości (wyd. 2 popr.), s. 434, format B5, 35 zł, geodezja i kartografia, skrypt.

DWILIŃSKI L., Zarys logistyki przedsiębiorstwa, s. 246, format B5, 22 zł, mechanika i budowa maszyn, skrypt.

FLISOWSKI Z. (red.), Laboratorium techniki wysokich napięć, s. 150, format B5, 13 zł, elektrotechnika, skrypt.

FRONCZAK A., Zadania i problemy z rozwiązaniami z termodynamiki i fizyki statystycznej, s. 212, format B5, 18 zł, fizyka techniczna, skrypt.

GŁUCH I., BALCERZAK M. (red.), Chemia analityczna – ćwiczenia laboratoryjne, s. 380, format B5, 32 zł, technologia chemiczna, skrypt.

JAKLIŃSKI L., Mechanika układu pojazd−teren w teorii i badaniach. Wybrane zagadnienia, s. 172, format B5, 15 zł, mechanika i budowa maszyn, skrypt

JAROSZ M. (red.), Nowoczesne techniki analityczne, s. 368, format B5, 30 zł, technologia chemiczna, skrypt.

JASIŃSKI L.J. Podstawy funkcjonowania gospodarki światowej, s. 212, format B5, 18 zł, zarządzanie i marketing, skrypt.

JENDRZEJCZAK E., Korespondencja biurowa i obieg pism, s. 134, format B5, 16 zł, zarządzanie i marketing, skrypt.

JÓŹWICKI R., Podstawy inżynierii fotonicznej, s. 234, format B5, 21 zł, mechanika i budowa maszyn, skrypt.

KELM T., Architektura prerii i kanionów. Kształtowanie architektury proekologicznej w południowo−zachodnich regionach Ameryki Północnej, s. 112, format niestandardowy, 18 zł, architektura i urbanistyka, skrypt.

KLASZTORNY M., NIEZGODA T., Mechanika ogólna. Podstawy teoretyczne, zadania z rozwiązaniami, s. 356, format B5, 32 zł, mechanika i budowa maszyn, skrypt.

KLEDYŃSKI Z., Remonty budowli wodnych, s. 212, format B5, 24 zł, budownictwo, podręcznik.

KLINKE T., Wentylacja. Tablice do obliczeń strat ciśnienia, s. 280, format B5, 24 zł, inżynieria środowiska, skrypt.

KOMAJDA E., Usługi finansowe. Wybrane zagadnienia, s. 186, format B5, 20 zł, zarządzanie i marketing, skrypt.

KOWALEWSKI Z., POPIELSKI P., Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów, (wyd. 2 uzup.), s. 160, format B5, 14 zł, elektrotechnika, skrypt.

KOWALIK A., JANUSZEWSKI M., SMOLARCZYK A., Cyfrowa elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, s. 310, format B5, 26 zł, elektrotechnika, skrypt.

KOWALIK R., PAWLICKI C., Podstawy teletechniki dla elektryków, s. 410, format B5, 33 zł, elektrotechnika, podręcznik.

KRYGIER K., Sieci ciepłownicze. Materiały pomocnicze do ćwiczeń (wyd. 4), s. 220, format B5, 18 zł, inżynieria środowiska, skrypt.

KURCZYŃSKI Z., Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi, s. 582, format B5, 35 zł, geodezja i kartografia, skrypt.

LOZIA Z. (red.), Diagnostyka samochodowa. Laboratorium, s. 218, format B5, 18 zł, mechanika i budowa maszyn, skrypt.

ŁOJEWSKA−KRAWCZYK M., Sztuka myślenia, s. 182, format B5, 18 zł, zarządzanie i marketing, skrypt.

ŁUBA T., Synteza układów logicznych, s. 288, format B5, 30 zł, elektronika, skrypt.

MAKOWSKI A., System informacji topograficznej kraju, s. 454, format B5, 55 zł, geodezja i kartografia, skrypt.

MALARSKI M., Inżynieria ruchu lotniczego, s. 246, format B5, 20 zł, transport, skrypt.

MARCINIAKA M. (red.), Elementy automatyzacji we współczesnych procesach wytwarzania. Obróbka, mikroobróbka, montaż, s. 272, format B5, 24 zł, mechanika i budowa maszyn, monografia.

MOLSKI P., Ochrona i zagospodarowanie wybranych zespołów fortyfikacji nowszej w Polsce, s. 132 + 22 s. wklejki, format B5, 25 zł, architektura i urbanistyka, skrypt.

MĄKOSZA M., FEDORYŃSKI M., Podstawy syntezy organicznej. Reakcje jonowe i rodnikowe, s. 224, format B5, 16 zł, technologia chemiczna, skrypt.

MIZIELIŃSKI B., WOLANIN J., Kondygnacyjny system oddymiania budynków, s. 182, format B5, 16 zł, inżynieria środowiska, skrypt.

MULAS E., Przykłady symulacji komputerowej w fizyce, s. 186, format B5, 20 zł, fizyka techniczna, skrypt.

NAWROT C., MIZERA J., KURZYDŁOWSKI K.J., Wprowadzenie do technologii materiałów dla projektantów, s. 154, format B5, 12 zł, inżynieria materiałowa, skrypt.

OSOWSKI S., CICHOCKI A., SIWEK A., Matlab w zastosowaniu do obliczeń obwodowych i przetwarzaniu sygnałów, s. 414 + CD, format B5, 35 zł, elektrotechnika, podręcznik.

OSOWSKI S., SIWEK K., ŚMIAŁEK M., Teoria obwodów, s. 402 + CD, format B5, 35 zł, elektrotechnika, podręcznik.

PAWŁOWSKI A.Z., CAŁA I., Budynki wysokie, s. 240, format B5, 30 zł, budownictwo, podręcznik.

PAZIO W.J., Zarządzanie finansami. Repetytorium, s. 326, format B5, 28 zł, zarządzanie i marketing, skrypt.

PAZIO N.M., Podstawy marketingu, s. 354, format B5, 30 zł, zarządzanie i marketing, podręcznik.

PETYKIEWICZ J., ZAGÓRSKI A., Oddziaływanie wiązek i pakietów falowych w ośrodkach nieliniowych, s. 122, format B5, 10 zł, fizyka techniczna, preskrypt.

PRÓSZYŃSKI W., KWAŚNIAK M., Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń. Pojęcia i elementy metodyki, s. 212, format B5, 19 zł, geodezja i kartografia, skrypt.

RAKOWSKI G., KACPRZYK Z., Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji (wyd. 2 popr.), s. 452 + CD, format B5, 40 zł, budownictwo, podręcznik.

ROSŁONIEC S., Podstawy techniki antenowej, s. 406, format B5, 30 zł, elektronika, skrypt.

RYŃSKA E.D., Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego, s. 102, format B5, 10 zł, architektura i urbanistyka, skrypt.

SACHA K., Projektowanie oprogramowania systemów sterujących (wyd. 3), s. 124, format B5, 11 zł, elektronika, skrypt.

SACHA K., Systemy czasu rzeczywistego (wyd. 3), s. 136, format B5, 12 zł, elektronika, skrypt.

SERWIN−JAKUBOWSKA K., Podstawy psychologii społecznej, s. 60, format B5, 10 zł, zarządzanie i marketing, skrypt.

SKALSKI K. (red.), Grafika komputerowa (Modelowanie geometryczne). Laboratorium, s. 208, format B5, 18 zł, mechanika i budowa maszyn, skrypt.

STANISŁAWEK J., Podstawy statystyki, s. 96, format B5, 10 zł, zarządzanie i marketing, preskrypt.

SYNORADZKI L., WISIALSKI J. (red.), Projektowanie procesów technologicznych. Od laboratorium do instalacji przemysłowej, s. 222, format B5, 19 zł, inżynieria chemiczna, skrypt.

SZCZEŚNIAK W., Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej. Kinematyka (wyd. 2 popr. i uzup.), s. 432, format B5, 30 zł, budownictwo, skrypt.

SZEWCZYK K., Bilansowanie i kinetyka procesów biochemicznych (wyd. 3 popr. i uaktualnione), s. 104, format B5, 10 zł, inżynieria chemiczna, skrypt.

SZMIDT J., ZARĘBA J. (red.), Laboratorium przyrządów półprzewodnikowych, 164 s., format B5, 14 zł, elektronika (skrypt)

TŁACZAŁA W., Wirtualne laboratorium fizyki jądrowej, s. 122 + CD, format B5, 15 zł, fizyka techniczna, skrypt.

TOWPIK K., Gołaszewski A., Kukulski J., Infrastruktura transportu samochodowego, s. 172, format B5, 15 zł, transport, skrypt.

WILKOWSKI W., BUDZYŃSKI T., Sobolewska−Mikulska K., Współczesne problemy katastru i gospodarki nieruchomości, s. 120, format B5, 15 zł, geodezja i kartografia, skrypt.

WINIECKI W., Organizacja komputerowych systemów pomiarowych (wyd. 2), s. 326, format B5, 28 zł, elektronika, skrypt.

WIŚNIEWSKA M., WIŚNIEWSKI J., Katedra Architektury i Planowania Wsi Politechniki Warszawskiej – 60 lat istnienia, s. 174, format B5, 16 zł, architektura i urbanistyka, skrypt.

WOJEWÓDZKI W., Nośność graniczna konstrukcji prętowych, s. 298, format B5, 25 zł, budownictwo, skrypt.

WOJEWÓDZKI W., Nośność graniczna płyt (wyd. 2 popr.), s. 316, format B5, 28 zł, budownictwo, skrypt.

ZAWADA B., Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji, s. 408, 40 zł, inżynieria środowiska, podręcznik.

ZIELIŃSKI T., InRoads 2004 Edition wersja 8.7. Program do komputerowego wspomagania projektowania dróg, s. 172, format B5, 30 zł, budownictwo, skrypt.

OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

pl. Grunwaldzki 13, 50−377 Wrocław
adres do korespondencji:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50−370 Wrocław
tel. sekretariat (071) 320 23 04, tel./fax (071) 328 29 40
e−mail: oficwyd@pwr.wroc.pl
Dział marketingu i reklamy:
(071) 320 38 23
Dział sprzedaży:
(071) 320 29 94

BERLICKI T., Warstwowe czujniki cieplne, s. 156, 19 zł, monografia

CAŁA M., DOBROCIŃSKI S., ŁYDŻBA D., Analiza numeryczna propagacji fal oraz stateczności zboczy, s. 90, 14 zł, monografia

CHARYTONOWICZ J., Ewolucja form sprzętu do siedzenia. Od pradziejów do wieku maszyn, s. 422, 67 zł, praca popularnonaukowa

DOŁĘGA W., Stacje elektroenergetyczne, s. 252, 32 zł, dydaktyka

DETYNA J., Maksimum entropii jako teoretyczne kryterium statystycznego opisu separacji materii granulowanej, s. 218, 25 zł, monografia

CIEKOT K., Funkcje ewaluacji w zapewnianiu jakości kształcenia w uczelniach wyższych, s. 320, 37 zł, monografia

GLABISZ W., MADRYAS C., NOWAK H. (red.), Współczesne problemy naukowo−badawcze budownictwa lądowego i wodnego, s. 352, 47 zł, monografia

GOSOWSKI B., KUBICA E., Badania laboratoryjne z konstrukcji metalowych, s. 208, 20 zł, dydaktyka

GRONOSTAJSKA B.E., Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej. Teoria i praktyka na przykładzie wybranych realizacji wrocławskich z lat 1970–1990, s. 340, 48 zł, monografia

JASIŃSKI R., Profile kulturowe a rozwój gospodarczy, s. 186, 26 zł, monografia

KISILEWICZ J., ZAHARIEVA−STOYANOVA E., Ćwiczenia laboratoryjne w Visual C++6, s. 112, 16 zł, dydaktyka

MAŁACHOWICZ E., Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, s. 658, wyd. 4 poprawione i uzupełnione, 48 zł, dydaktyka

MOTYL E., Space charge and polarization in solid dielectrics, s. 183, 18 zł, monografia

NOWAK−WOŹNY D., Rola defektów sieciowych oraz zmian zachodzących na poziomie mikrostruktury w kształtowaniu właściwości mechanicznych i elektrycznych materiałów monokrystalicznych, polikrystalicznych i ceramicznych, s. 166, 18 zł, monografia

PIECZONKA K., Inżynieria maszyn roboczych. Część I. Podstawy urabiania, jazdy, podnoszenia i obrotu, s. 520, 60 zł, dydaktyka

RYKALUK K., Konstrukcje stalowe. Kominy, wieże, maszty, s. 298, wyd. 3, 29 zł, dydaktyka

SOBIERAJSKI M., ŁABUZEK M., LIS R., Electrical power systems analysis in Matlab, s. 262, 47 zł, monografia

STRYCZEK J., Koła zębate maszyn hydraulicznych, s. 326, 37 zł, monografia

WALKOWIAK K., Algorytmy wyznaczania przepływów typu unicast i anycast w przeżywalnych sieciach zorientowanych połączeniowo, s. 226, 29 zł, monografia

WOLSKI W., Teoretyczne podstawy techniki analogowej, s. 390, wyd. 2 poprawione, 34 zł, dydaktyka

WYDAWNICTWO UCZELNIANE AKADEMII EKONOMICZNEJ
IM. KAROLA ADAMIECKIEGOW KATOWICACH

ul. 1 Maja 50, 40−287
Katowice tel. (032) 757 76 30(032) 757 70 00,
fax (032) 757 76 43

BERNAIS J., INGRAM J., KRAŚNICKA T., ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania, s. 154, 13,50 zł, podręcznik.

BIENIOK H., Zarządzanie własnym zdrowiem czyli zrób wreszcie coś dla swojego ciała, s. 336, 30,50 zł, praca naukowa.

GOŁUCHOWSKI J., Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą, wyd. II. s. 260, 30,50 zł, praca naukowa.

HENZEL H. (red.), Decyzje w działalności inwestycyjnej – uwarunkowania, metody, efekty. Studia Ekonomiczne 44, s. 246, 27 zł, praca naukowa.

KAPIAS M., KS. POLOK G., Osoba – cnota – wartość. Wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego, s. 174, 23 zł, praca naukowa.

KISPERSKA−MOROŃ D. (red.), Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw, s. 205, 26,50 zł, praca naukowa.

KISPERSKA−MOROŃ D. (red.), Spektrum problemów badawczych logistyki w pracach młodych twórców, s. 174, 20 zł, praca naukowa.

KOŃCZAK G., Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji, s. 448, 40,50 zł, praca naukowa.

KOSTUR A. (red.), Rachunek kosztów. Zbiór ćwiczeń, s. 136, 9,50 zł, podręcznik.

KOSTUR A., OTRĘBA M., Podstawy rachunkowości. Zbiór ćwiczeń, s. 132, 10 zł, podręcznik.

LIPKA A., KRÓL M., Metoda ścieżki krytycznej (CPM) w zarządzaniu zasobami ludzkimi, s. 204, 23 zł, praca naukowa.

ŁUKASIK G., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, s. 319, 39 zł, praca naukowa.

MITRĘGA M. (red.), Marketing relacji na rynku business to business. Wybrane zagadnienia. s. 240, 27,50 zł, praca naukowa.

PALONKA J., Kontroling banku komercyjnego wspomagany przez systemy ekspertowe, s. 158, 17,50 zł, praca naukowa.

PRZYBYLSKI H. (red.), Public relations. Teoria i praktyka komunikowania, s. 477, 59,50 zł, praca naukowa.

RĄCZASZEK A., KOCZUR W. (red.), Polityka społeczna w życiu społeczno−gospodarczym kraju, s. 594, 72,50 zł, praca naukowa.

SAMBORSKI A., Finansowanie przedsiębiorstw poprzez emisje papierów wartościowych – diagnoza uwarunkowań i zależności, s. 393, 37,50 zł, praca naukowa.

SMYCZEK S., Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, s. 348, 37 zł, praca naukowa.

SOJKA E., Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji, s. 212, 20 zł, praca naukowa.

SROKA H. (red.), Zarys koncepcji nowej teorii i organizacji i zarządzanie, s. 130, 11,50 zł, praca naukowa.

STANEK S. (red.), Modele hybrydowe w podejmowaniu finansowych decyzji gospodarczych, s. 286, 29 zł, praca naukowa.

SWADŹBA S., Integracja i globalizacja a system gospodarczy. Konsekwencje dla Polski, s. 165, 20,50 zł, praca naukowa.

SZOŁTYSEK J., Podstawy logistyki miejskiej, s. 168, 17 zł, praca naukowa.

TOMANEK R. (red.), Ceny transportu miejskiego w Europie. s. 190, 20 zł, praca naukowa.

TRZASKALIK T. (red.), Informatyka a współczesne kierunki rozwoju badań operacyjnych, s. 184, 19 zł, praca naukowa.

WOJTYŁA J., WITOSZ A. (red.), Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne, Studia Ekonomiczne 45, s. 180, 19 zł, praca naukowa.

WOŹNIAK−SOBCZAK B. (red.), Łańcuch tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa, s. 323, 38,50 zł, praca naukowa.

ŻABIŃSKA J. (red.), Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizowaniu światowego systemu finansowego. Część II, s. 200, 27,50 zł, praca naukowa.

ŻABIŃSKA J., ŻABIŃSKI L. (red.), Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania, s. 400, 43 zł, praca naukowa

WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

61−895 Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16
tel. (061) 854 31 54, 854 31 55, fax 854 31 59
www.wydawnictwo-ae.pl, e−mail: info@wydawnictwo-ae.pl

ABTOWA Jadwiga, PIASECKI Krzysztof, RÓŻAŃSKI Tadeusz, ŚWITALSKI Zbigniew, Matematyka wspomagająca zarządzanie, wyd. 3, 496 s., 60 zł, podręcznik

HAMROL Mirosław (red. ) Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ujęcie sytuacyjne, wyd. 3 zmien., 314 s., 63 zł, podręcznik

CZTERNASTY Waldemar, CZYŻEWSKI Bazyli, Struktura kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje, 290 s., 48 zł, monografia

FLOREK Magdalena, Podstawy marketingu terytorialnego, wyd. 2 zmien., 196 s., 36 zł, podręcznik

GAWRON Henryk, Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, 172 s., 37 zł, podręcznik

KAŁDOŃSKI Michał, Wpływ podatku dochodowego na decyzje leasingowe przedsiębiorstwa, 164 s., 30 zł, monografia

MALAGA Krzysztof, KLIBER Paweł, Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, 116 s., 30 zł, monografia

MENDEL Tadeusz, Metodyka pisania prac doktorskich, wyd. 7 poszerz., 130 s., 33 zł, poradnik

RATAJCZAK Marek, WALLUSCH Jacek (red.), Money and Transition, 184 s., 36 zł, monografia

MRUK Henryk, PILARCZYK Bogna, SZULCE Halina, Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, wyd. 2 zmien., 288 s., 45 zł, podręcznik

NIEZGODA Agnieszka, ZMYŚLONY Piotr, Popyt turystyczny, wyd. 2 zmien., 220 s., 48 zł, podręcznik

PRZYBYLSKA Joanna, Finansowanie działalności kulturalnej w Polsce, 112 s., 22 zł, monografia

SZYMCZAK Jadwiga, ANKIEL−HOMA Magdalena, Opakowanie jednostkowe w działaniach marketingowych przedsiębiorstw, 134 s., 27 zł, podręcznik

CZYŻEWSKI Andrzej (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro− i mikroekonomiczne, 304 s., 48 zł, monografia

GOŁEMBSKI Grzegorz (red.), Vademecum pilota grup turystycznych, wyd. 3 zmien., 304 s., 52 zł, podręcznik

RATAJCZAK Marek (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, wyd. 2 zmien., 188 s., 34 zł, podręcznik

WYDAWNICTWO UCZELNIANE AKADEMII HUMANISTYCZNEJ im. ALEKSANDRA GIEYSZTORA

06−100 Pułtusk, ul. Daszyńskiego 17tel. (023) 692 97 81, 601 436 219fax (023) 692 97 48www.ah.edu.pl e−mail: rektorat@ah.edu.pl

BIENIADA Michał E., Pomiędzy Kanaanem a Izraelem, 306 s., 32 zł

BUJNOWSKA Anna, Życie codzienne pogrobowców romantyzmu. Teofil Lenartowicz i jego korespondenci, 293 s., Seria z Ostem, 35 zł

CHAŁUBIŃSKI Mirosław (red.), Transformacja systemowa w Polsce i krajach postkomunistycznych. Studia i rozprawy, 415 s., seria: Człowiek, Społeczeństwo, Polityka, 35 zł

CZOCHARA Stanisław, FEDOROVA Lűdmila Maksimovna, ZIELIŃSKA Elżbieta, Mówimy po rosyjsku o przedsiębiorczości. Teksty i ćwiczenia. Cz. 1, 215 s., seria: Język Obcy i Ty, 20 zł

GĄSSOWSKI Jerzy, GOĆKOWSKI Janusz, MACHOWSKA Katarzyna M. (red.), Problemy cywilizacji naszej współczesności, 185 s., 35 zł

GILEJKO Leszek K. (red.), Lokalizm. Problemy, instytucje i aktorzy, 334 s., seria: Lokalizm, Regionalizm, Globalizm, 30 zł

GOĆKOWSKI Janusz, Za rewolucją i przeciw rewolucji. Dwa światopoglądy „wojujące”, 245 s., 25 zł

JABŁONOWSKI Marek, SMOLAK Leszek (red.), Zarządzanie kryzysowe w Polsce, 515 s., seria: Człowiek, Społeczeństwo, Polityka, 42 zł

JABŁONOWSKI Marek, STĘPKA Stanisław (red.), Październik 1956 roku – początek erozji systemu, 411 s., seria: Człowiek, Społeczeństwo, Polityka, 35 zł

JĘDRZEJKO Mariusz (red.), Patologie społeczne, 253 s., seria: Człowiek i Zagrożenia, 30 zł

JĘDRZEJKO Mariusz (red.), Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny, 158 s., seria: Człowiek i Zagrożenia, 21 zł

KASPERSKI Edward, Świat człowieczy. Wstęp do antropologii literatury, 482 s., Seria z Ostem, 40 zł

KONARSKI Wawrzyniec, KOSESKI Adam (red.), Bałkany. Etnokulturowe podłoże konfliktów, 262 s., 25 zł

KOSESKI Adam, STAWARZ Andrzej (red.), Polska dyplomacja kulturalna po roku 1918. Osiągnięcia, potrzeby, perspektywy, 174 s., 20 zł

KOTARBA Marta, Przedszkolak, język obcy i... ty. Metodyka nauczania języków obcych w przedszkolach, 109 s., seria: Biblioteka „Artes Liberales”, 20 zł

KRAJEWSKI SIUDA Krzysztof, Rafał Krajewski (1834−1864). Powstańczy minister, architekt i poeta, 242 s., 30 zł

KUPISIEWICZ Czesław, KUPISIEWICZ Małgorzata, Poczet wybitnych nauczycieli. Cz. 1, 199 s., seria: Biblioteka „Artes Liberales”, 20 zł

KUPISIEWICZ Czesław, KUPISIEWICZ Małgorzata, Poczet wybitnych nauczycieli. Cz. 2, 222 s., seria: Biblioteka „Artes Liberales”, 20 zł

LICHAŃSKI Jakub Zdzisław (red.), Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego epoka. Próba syntezy, 270 s., Seria z Ostem, 35 zł

NADOLSKI Marek, RYBCZYŃSKI Witold (red.), Polonia i Polacy w krajach Unii Europejskiej, 207 s., seria: Człowiek, Społeczeństwo, Polityka, 20 zł

NAGIELSKI Mirosław, SOBCZAK Antoni Krzysztof (red.), Materiały do historii wojskowości. Nr 3, 197 s., 25 zł

PELC Janusz, BUCHWALD−PELCOWA Paulina, Studia Rejowskie, 132 s., Seria z Ostem, 23,50 zł

POTKOWSKI Edward, Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej, 436 s., 42 zł

SAMSONOWICZ Henryk (red.), Dzieje Mazowsza. T. 1, 591 s., 70 zł

SIEKIERSKI Stanisław, Książka we współczesnej kulturze polskiej, 319 s., Seria z Ostem, 35 zł

SIEKIERSKI Stanisław (red.), Tradycje kultury Północnego Mazowsza, 171 s., seria: Człowiek, Społeczeństwo, Polityka, 25 zł

SOBCZAK Jan, Rosyjskie ścieżki Klio. Wybór szkiców i esejów historycznych oraz fragmentów Dziennika Autora, wydany z okazji Jego 75. rocznicy urodzin, 402 s., 41 zł

TABORSKA Halina, WOJCIECHOWSKI Jan Stanisław (red.), Dokąd zmierza Europa – przywództwo – idee – wartości, 624 s., 60 zł

TOMASZEWSKI Waldemar, Kompromis polityczny w procesie stanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997 roku, 450 s., seria: Człowiek, Społeczeństwo, Polityka, 42 zł

TRZPIL Izabela Aldona (red.), Polityka społeczna a polityka gospodarcza Polski, wobec nowych wyzwań, 145 s., seria: Człowiek, Społeczeństwo, Polityka, 25 zł

WALCZAK Ryszard, Prawo turystyczne (z wybranymi elementami prawa cywilnego i handlowego). Akty prawne, orzecznictwo, 436 s., 42 zł

WITUCH Tomasz (tł. i oprac. naukowe), Galeazzo Ciano. Dzienniki 1937−1943, 898 s., 70 zł

WOJNICKI Jacek, Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych w państwach postjugosłowiańskich, 435 s., 40 zł

ZABOROWSKA−MUSIAŁ Justyna, Epigramy Macieja Sarbiewskiego, 309 s., Seria z Ostem, 35 zł

ŻBIKOWSKI Andrzej (red.), Nauczanie o Holokauście, 135 s., seria: Człowiek, Społeczeństwo, Polityka, 15 zł

Sprzedaż – bezpośrednio w Wydawnictwie lub do nabycia w księgarniach i hurtowniach: Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa w Warszawie, Poznańska Księgarnia Naukowa „KAPITAŁKA”, Księgarnia Powszechna w Poznaniu, Hurtownia Książek „AVA” – Warszawa, Hurtownia Książek „Kodeks 2002” – Bydgoszcz, P.H. Kowalska – Hurtownia Książek – Siemiatycze, „Bibliofil” – Łódź

WYDAWNICTWO AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJim. JANA KOCHANOWSKIEGO

25−369 Kielce, ul. Żeromskiego 5
tel. bezp. (041) 344 99 57
tel. (041) 349 72 65tel./fax (041) 349 72 69
e−mail: wyd@pu.kielce.pl
www.pu.kielce.pl/wyd

DZIENIAKOWSKA J. (red.), Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą, 48,0 zł (zbiór artykułów)

KASIŃSKA−METRYKA A., Od propagandy do public relations. Zarys komunikacji politycznej w Polsce w latach 1980−2005, 18,0 zł (monografia)

KASIŃSKA−METRYKA A., „Rocznik Politologiczny”, nr 4, 30,0 zł (wydawnictwo ciągłe)

LEGUTKO G., SADOWSKA I. (oprac.), Bojownicy polskiej sprawy. Wacław Sieroszewski i Gustaw Daniłowski wobec myśli i czynu Józefa Piłsudskiego. (Wybór materiałów z lat 1898−1943), 35,0 zł (wybór źródeł)

LESZCZAK S., Jazykowoje klisze. Pragmatika, sjemantika i struktura analiticzeskich nominatiwnych nieidiomaticzieskich znakow w sowriemiennom russkom jazykie, 17,0 zł (monografia)

LESZCZYŃSKI M., Inwestowanie w kapitał ludzki. Wybrane problemy, 8,0 zł (monografia)

LEŚNIEWSKI M.A., PREDYGIER A., Kompendium wiedzy z zarządzania organizacjami, 16,0 zł (podręcznik)

MUSZYŃSKA J. (oprac.), Rewizja spustoszenia od wojsk i ludzi pod Sandomierzem zgromadzonych w roku 1606 spisana, 12,0 zł (wybór źródeł)

NOWAK S. (red.), „Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej”, t. 6, 10,0 zł (wydawnictwo ciągłe)

PAJĄK J. Z. (oprac.), Raporty i korespondencja oficerów werbunkowych Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego 1915−1916. Ziemia kielecka, 24,0 zł (wybór źródeł)

PIASECKA−STRZELEC R. (oprac.), W służbie propagandy. Polska Agencja Prasowa w latach 1944−1972. Wybór dokumentów i biuletynów, 28,0 zł (wybór źródeł)

PIELAS J., Oleśniccy herbu Dębno w XVI−XVII wieku. Studium z dziejów zamożnej szlachty doby nowożytnej, 50,0 zł (monografia)

PRZENIOSŁO M. (oprac.), Narodziny niepodległości w Galicji (1918−1919). Wybór dokumentów z archiwów lwowskich, 24,0 zł (wybór źródeł)

PRZENIOSŁO M. (oprac.), Raporty i korespondencja oficerów werbunkowych Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego 1915−1916. Ziemia radomska, 24,0 zł (wybór źródeł)

STECIAK Z. (red. i oprac.), VII Kielecki Festiwal Nauki. Prezentacje festiwalowe (zbiór artykułów, egzemplarze bezpłatne)

SZCZEPAŃSKI J. (red.), Czas daleki, czas bliski, 20,0 zł (zbiór artykułów)

ŚWIECA M. (red.), „Studia Artystyczne Akademii Świętokrzyskiej”, t. 3, 15,0 zł (wydawnictwo ciągłe)

WIECH S. (oprac.), Warszawscy generałowie−gubernatorzy o sytuacji społeczno−politycznej Królestwa Polskiego. Raporty Albiedynskiego i Szuwałowa z lat 1881 i 1896, 40,0 zł (wybór źródeł)

Wydawnictwo Akademii Rolniczejim. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

ul. Witosa 45, 61−693 Poznań
tel./fax (061) 848 78 08
e−mail: wydar@au.poznan.pl
www.au.poznan.pl/wydawnictwo

Sprzedaż naszych książek, także wysyłkową, prowadzi:

Księgarnia Żak Collegium Maximum

Poznań, ul. Wojska Polskiego 28

tel./faks 061 848 75 42

Pełną ofertę w Internecie na stronach:

www.au.poznan.pl/wydawnictwo i w Handlowym Katalogu Książek www.ksiazka.net/hkk

Bereszyński A., Tomaszewska S., Zwierzęta a zabobony, 294 s., 26 zł (monografia).

Błaszkiewicz Z., Mechanizacja. Środki techniczne i energetyczne, 348 s., 33,5 zł (podręcznik).

Broda J. (red.), Wśród śniegów i bagien tajgi. Relacje leśników deportowanych w 1940 roku z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w głąb Związku Radzieckiego, 836 s., 52 zł (monografia).

Chudzik H., Kiełczewska H., Mejza I., Statystyka matematyczna w przykładach i zadaniach, 168 s., 20 zł (podręcznik).

Durczak K., Pomiary wielkości geometrycznych w technice, 268 s., 36 zł (podręcznik).

Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z., Ogólne wiadomości z fitopatologii, 208 s., 24 zł (podręcznik).

Flaczyk E., Górecka D., Korczak J., Towaroznawstwo produktów spożywczych, wyd. 1, 505 s., 35 zł (podręcznik).

Flaczyk E., Korczak J. (red.), Towaroznawstwo wybranych produktów spożywczych, Przewodnik do ćwiczeń, 209 s., 20 zł (skrypt).

Gajewska−Szczerbal H., Wybrane zagadnienia z technologii mięsa. Opakowania jednostkowe i urządzenia pakujące w przemyśle mięsnym, 78 s., 11 zł (skrypt).

Gawęcki J., Baryłko−Pikielna N. (red.), Zmysły a jakość żywności i żywienia, 192 s., 16 zł (monografia).

Gołębiowska J., Kaszubiak H., Pędziwilk Z., Kaczmarek W., Ćwiczenia z mikrobiologii, wyd. 5, 104 s., 12 zł (skrypt).

Gwiazdowicz D.J., Ascid mites (Acari, Mesostigmata) from selected forest ecosystems and microhabitats in Poland, wyd. 1, 247 s., 45 zł, (monografia).

Haber Z., Urbański P., Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii, wyd. 2, 234 s., 25 zł (podręcznik).

Hołubowicz R., Przewodnik do ćwiczeń z nasiennictwa roślin warzywnych, 134 s., 24 zł (skrypt).

Hołubowicz R., Hołubowicz T., Fruit trees and bushes nursery production, 245 s., 30 zł (podręcznik).

Gawęcki J., Libudzisz Z., Mikroorganizmy w żywności i żywieniu, 148 s., 14 zł (monografia).

Ilnicki P., Polskie rolnictwo a ochrona środowiska, 485 s., 30 zł (podręcznik).

Jakubus M., Siarka w środowisku, wyd. 1, 50 s., 12,50 zł (monografia).

Jerzak M.A., Czyżewski A. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, wyd. 1, 252 s., 34 zł (monografia).

Jezierska−Madziar M. (red.), Starorzecza jako istotny element ekosystemu wodnego, 168 s., 24 zł (monografia).

Kaczmarek A. (red.), Hodowla bydła, 414 s., 37,5 zł (podręcznik).

Kala R., Statystyka dla przyrodników, wyd. 2, 232 s., 20 zł (podręcznik).

Kijowski J., Cegielska−Radziejewska R. (red.), HACCP ISO 22000 – zagrożenia żywności, funkcjonowanie, auditowanie i certyfikowanie systemu, 174 s., 32 zł (monografia).

Kozera M., Rynek zbóż w Polsce, 192 s., 27,50 zł (monografia)

Krause J., Lisiecka A., Szczepaniak S., Ozdobne rośliny jednoroczne i dwuletnie. Uprawa w gruncie, 175 s., 30 zł (podręcznik).

Kruczek A., Ćwiczenia ze szczegółowej uprawy roślin rolniczych. Rośliny zbożowe, 158 s., 17 zł (skrypt).

Łuczak A., Wysocki F., Wykorzystanie metod taksonometrycznych i analitycznego procesu hierarchicznego do programowania rozwoju obszarów wiejskich, 179 s., 27,5 zł (monografia).

Łuczka−Bakuła W. (red.), Gospodarka żywnościowa i obszary wiejskie wobec procesu globalizacji, 194 s., 19 zł (monografia).

Mocek A., Drzymała S., Maszner P., Geneza, analiza i klasyfikacja gleb, wyd. 4, 416 s., 31 zł (monografia).

Nowakowski W., Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych, wyd. 3, 239 s., 25 zł (podręcznik).

Oleksyn H., Kompozycje roślinne w kształtowaniu terenów zieleni, 152 s., 25 zł (podręcznik)

Rząsa S., Owczarzak W., Struktura gleb mineralnych, 394 s., 45 zł – oprawa sztywna, 37,50 zł – oprawa zwykła (monografia).

Sęk T., Przybył J., Zbiór, obróbka i przechowalnictwo roślin okopowych, 208 s., 19 zł (podręcznik).

Sroka Z., Walczak Z., Wosiewicz B.J., Analiza ustalonych przepływów wód gruntowych metodą elementów skończonych. Oprogramowanie inżynierskie, 178 s., 28 zł (skrypt).

Świtoński M. (red.), Postępy genetyki molekularnej bydła i trzody chlewnej, 431 s., 26 zł (monografia).

Świtoński M., Słota E., Jaszczak K., Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt domowych, 165 s., 34 zł (podręcznik).

Szczepaniak S., Lisiecka A., Byliny ozdobne, wyd. 1, 158 s., 36 zł (podręcznik).

Wilkaniec B., Entomologia stosowana, wyd. 3, 257 s., 22 zł (podręcznik).

Wilkaniec A., Wichrowski M. (red.), Fortyfikacje w przestrzeni miasta, 236 s., 38 zł (monografia).

Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J., Ochrona przyrody, 458 s., 40 zł (podręcznik).

Wrześniewski W. (red.), Wybrane zagadnienia dydaktyki biologii, 247 s., 19 zł (skrypt).

Wyczałek I., Wyczałek E., Geodezyjne pomiary inżynieryjne, 180 s., 24 zł (podręcznik).

Wysocki F., Lira J., Statystyka opisowa, wyd. 2, 204 s. (podręcznik).

Zdrojewska J., Przytuła J., Badania diagnostyczne, 140 s., 13 zł (poradnik).

WYDAWNICTWO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Poznaniu

61−871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi
27/39 tel. (061) 835 50 68, 835 50 98

Andrzej Wartecki, Optymalizacja kosztów logistyki, 262 s., 98 zł (monografia).

Marek Kazimierczak, Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, 270 s., 38 zł (monografia).

Jacek Gracz, Tadeusz Sankowski, Psychologia aktywności sportowej, 560 s., (podręcznik).

Praca zbiorowa pod red. Aleksandra Barinowa−Wojewódzkiego, Nienowotworowe choroby układu oddechowego (leczenie, rehabilitacja, pielęgnacja), NAKŁAD WYCZERPANY.

Praca zbiorowa pod red. Tomasza Jurka, 35 lat działalności Gorzowskiego Ośrodka Akademickiego Akademii Wych. Fizycz. im. E. Piaseckiego w Poznaniu, 196 s., 24 zł (monografia).

Piotr Godlewski, Sport w Polsce na tle politycznej rzeczywistości lat 1944−1956, 530 s., 70 zł (monografia).

Andrzej Krawański, Interaktywne uczenie się i nauczanie w wychowaniu fizycznym i fizjoterapii, 268 s., 39 zł (monografia).

Piotr Gronek, Hanna Jackowiak, Grzegorz Przybylski, Ryszard Słomski, Marlena Szalała, Słownik immunogenetyczny polsko−angielski i angielsko−polski, 332 s., 35 zł (inne).

Krzysztof Kusy, Jacek Zieliński, Masters athletics. Social, biological and practical aspects of veterans sport, 188 s., 59 zł (monografia).

Michał Bronikowski, Renata Śleboda, Małgorzata Bronikowska, Małgorzata Janowska, Wychowanie fizyczne poprzez zabawy i gry ruchowe, 156 s., 19 zł (skrypt).

Wojciech LipoŃski, Piotr Krutki, Studies in Physical Culture and Tourism, Vol. XIV No. 1, 116 s., 28 zł (periodyk).

Wydawnictwo AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO wE WROCŁAWIU

ul. Adama Mickiewicza 9851−684 Wrocław
tel./fax (071) 848 78 08tel./fax (071) 347 30 50
e-mail: wydawnictwo@awf.wroc.pl

Bolanowski J., Wrzosek Z., Choroby reumatyczne. Podręcznik dla studentów fizjoterapii, s. 120, 24,30 zł (podręcznik)

Błach W., Migasiewicz J., Wierzbicka−Damska I., Innowacje w przygotowaniu fizycznym zawodników sportów walki, s. 91, 19,90 zł (podręcznik)

Bober T., Kobel−Buys K. (red.), Mózgowe porażenie dziecięce. Z doświadczeń trzyletniego programu rehabilitacyjnego, s. 285, 25 zł, dodruk (monografia)

Guła−Kubiszewska H., Efekty dydaktyczne samoregulowanego uczenia się motorycznego, s. 232, 80 zł (monografia)

Jaskólski A. (red.), Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka, s. 417, 40 zł, dodruk (podręcznik)

Kunysz P., Teoretyczne podstawy wybranych dyscyplin zimowych, s. 134, 31,50 zł (podręcznik)

Rożek−Mróz K., Wybrane parametry wentylacyjne płuc w aspekcie poziomu zdolności motorycznych dzieci i młodzieży, s. 186, 40 zł (monografia)

Ignasiak Z. i in., Rozwój funkcjonalny dzieci i młodzieży z Legnicko−Głogowskiego Okręgu Miedziowego w ujęciu wieku morfologicznego, s. 120, 28 zł (monografia)

Maćkała K., Kowalski P., Trening biegów krótkich, s. 194, 37 zł (podręcznik)

Nawara H., Cooper A., Kolonie i obozy. Zdrowe, radosne, bezpieczne, s. 194, 35 zł (podręcznik)

Zatoń K., Rejman M. (red.), Science in swimming, s. 116, 36 zł (konferencja)

Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1949–2005, s. 244, 18 zł

Jezierski R., Kaczyński A. (red.), Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF – WSWF – AWF we Wrocławiu, s. 496, 40 zł

Kulmatycki L. (oprac.), Księga Profesorów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, s. 220, 49 zł

Nowak A., Akademickie ścieżki. Following the Academic Paths, s. 128, 99 zł

Witkowski K. (oprac.), Plebiscyty „Życia Akademickiego” 1993–2005, s. 174, 15 zł

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

Rynek 1, 38−400 Krosno
tel. (013) 43 755 30fax (013) 43 755 11
www.pwsz.krosno.ple−mail: pwsz@pwsz.krosno.pl

NIEDOBA Wiesław, GONET Andrzej: Algebra. s. 116 s., format B5, 11 zł

WITALISZ Alicja i in. (red.): Filled with many−splendored words: papers on culture, language and literature in honour of prof. dr Fritz Hans Königs. 321 s., format B5, 22 zł

RAJS Robert: Wielozadaniowe i wielodostępne systemy operacyjne. s. 204 s., format B5, 16 zł

GRUCHAŁA Janusz (red.): „Obejmując sercem tę ziemię...”: pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II: materiały z konferencji popularnonaukowej. 79 s., format A5, 5 zł

ZABORNIAK Stanisław (red.): Z tradycji turystyki i sportu na Podkarpaciu. 119 s., format B5

Solidarność 1980 – 2005: pamięć, historia, tożsamość: materiały z konferencji popularnonaukowej. 63 s., format A5

SIKORA Kazimierz i in. (red.): Literatura – język – region. 111 s., format B5, 8 zł

BAL – PYRCZ Renata, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Cz. I. Mechanika i optyka. 151 s., format B5, 11 zł

WITALISZ Alicja, Papers on language, culture and literature 2. 254 s., format B5, 15 zł

RUDA Maria i in. (red.): Wybrane problemy rolnictwa i ochrony środowiska. 190 s., format B5, 12 zł

WOJTYCZEK Łukasz: Anatomia układu ruchu człowieka z elementami anatomii czynnościowej. 93 s., format B5, 8 zł (dodruk)

SMOLEŃ Marek: Paradygmaty oceny funkcjonowania przedsiębiorstw. 192 s., format B5, 14 zł

ZABORNIAK Stanisław (red.): Studia i szkice z dziejów turystyki na Podkarpaciu. 195 s., format B5, 10 zł

ZABORNIAK Stanisław (red.): Studia i szkice z dziejów sportu na Podkarpaciu. 126 s., format B5, 9 zł

WARCHOŁ Krzysztof, WOJTYCZEK Łukasz (red): Miejsce i rola wychowania fizycznego w szkole po reformie systemu edukacji. 303 s., format B5, 33 zł

Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa

ul. Zamkowa 4, 58−300 Wałbrzych, tel. (074) 641 92 26, fax (074) 641 92 19
www.pwsz.com.pl
e−mail: wydawnictwo@pwsz.com.pl

Bielecki Marian, Interpretacja i płeć. Szkice o twórczości Witolda Gombrowicza, wyd. I, s. 250, format A5, 25 zł (literaturoznawstwo)

Borecka Irena, Z motylem w tle. O baśni w biblioterapii i terapii pedagogicznej, wyd. I, s. 144, format A5, 18 zł (pedagogika)

Borecka Irena, Widerowska Maria, Walczak Joanna, Wilamowska Ewa, Drama i arteterapia w szkole. Programy i scenariusze zajęć, wyd. I, s. 204, format B5, 28 zł (pedagogika)

Dobrowolska−Bielecka Joanna, Pomiędzy pozytywizmem a modernizmem. Twórczość literacka Wilhelma Feldmana, wyd. I, s. 234, format A5, 25 zł (literaturoznawstwo)

Dutka Czesław, Mistrzowie i szkoły. Szkice o tradycji literaturoznawstwa, wyd. II, s. 248, format A5, 18 zł (literaturoznawstwo)

Dutka Czesław, Tancerz idei. Pisarz jako autor i świadek znaczeń, wyd. I, s. 220, format A5, 5 zł (literaturoznawstwo)

Lonc Elżbieta, Kantowicz Ewelina, Ekologia i ochrona środowiska. Podręcznik dla studentów, wyd. I, s. 366, format B5, 35 zł (ekologia)

Lorenc Marek W., Architektura podziemi – przykłady z Polski, wyd. I, s. 74, format A5, 20 zł (turystyka, geologia)

Mikołajczak Małgorzata, Urbaniak Paweł (red.), Fantasy jako dobra nowina, wyd. I, s. 122, format A5, 15 zł (literaturoznawstwo)

Piątkowska Barbara (red.), Wychowanie – aktualne problemy i zagrożenia, wyd. I, s. 178, format B5, 20 zł (pedagogika)

Piątkowski Cezary, Gramatyka historyczna dla studentów. Materiały do ćwiczeń, wyd. I, s. 86, format A4, 12 zł (językoznawstwo)

Rudolf Edyta, Świat istot fantastycznych we współczesnej literaturze popularnej, wyd. I, s. 156, format A5, 17 zł (literaturoznawstwo)

Suder Paweł, Język i wartości pisarza. Słownictwo poezji Adama Naruszewicza, wyd. I, s. 158, format B5, 18 zł (językoznawstwo)

Varia

Małyszek Tomasz, Ambra. Baśń z Chin, wyd. I, s. 164, format A5, 20 zł (powieść)

Hannibal Smok, Tusculum, wyd. I, s. 450, format A5, 30 zł (powieść)

Wyższa Szkoła Biznesuw Dąbrowie Górniczej

41−300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c
tel. (032) 295 93 40fax (032) 295 93 44
e−mail: biblioteka@wsb.edu.pl

GRZYWAK A. (red.), KLAMKA J. (red.), Podstawy budowy i oprogramowania sieci typu Internet, wyd. I, 294 s., 30 zł, informatyka, praca zbiorowa

GRZYWAK A., DOMAŃSKI A., DOMAŃSKA J., ROSTAŃSKI M., Sieci komputerowe, wyd. I, 289 s., 35 zł, informatyka, praca zbiorowa

KAPCZYŃSKI A., ZIĘBIŃSKI A., Narzędzia bezpieczeństwa systemów komputerowych, wyd. I, 135 s., 28 zł, informatyka, monografia

KOWALCZEWSKA−GRABOWSKA K., Zagrożenia społeczne w dobie transformacji w miastach średniej wielkości województwa śląskiego, wyd. I, 199 s., 40 zł, polityka społeczna, monografia

Lisiński M. (red.), Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego, wyd. I, 143 s., 30 zł, organizacja i zarządzanie, praca zbiorowa

SZCZEPAŃSKA−WOSZCZYNA K. (red.), DACKO−PIKIEWICZ Z. (red.), Edukacja wobec rynku pracy i integracji europejskiej, wyd. I, 244 s., 25 zł, pedagogika, praca zbiorowa

WALICA H., Inwestycje i controlling w przedsiębiorstwie, wyd. I, 207 s., 30 zł, ekonomia, monografia

WIECZOREK T. (red.), Internet in the Information Society, wyd. I, 183 s., 20 zł, informatyka, praca zbiorowa

WÓDZ K. (red.), WIECZOREK T. (red.), Społeczeństwo informacyjne, wyd. I, 291 s.,

35 zł, praca zbiorowa

ZABOROWSKA M., Struktura procesów biznesowych w informatycznych systemach zarządzania, wyd. I, 204 s., 30 zł, informatyka, monografia

Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego

ul. Świeradowska 4302−662 Warszawa
tel. (022) 54 35 450; (022) 54 35 410
fax (022) 54 35 480 wydawnictwo@lazarski.edu.pl www.lazarski.edu.pl

AJNENKIEL A. (red.), W pięćsetlecie Konstytucji Nihil novi, Z dziejów stanowienia prawa w Polsce, wyd. I, s.129, monografia

BIERZANEK R., Przez wiek XX, Wspomnienia i refleksje, wyd. I, s. 781, format B5, monografia

BULHAKAU V. (red.), Geopolityczne miejsce Białorusi w Europie i świecie, praca zbiorowa, wyd.I, s. 240, format B5, materiały z konferencji

CHMAJ M. (red.), Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, wyd. II, s. 290, format B5, podręcznik

CHMAJ M. (red. nauk.), Prawo administracyjne. Część ogólna (stan prawny na dzień 1 stycznia 2007 r.), wyd. II, popr. uzup., s. 311, format B5, podręcznik

FILIPCZUK J., Adaptacyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach tranformacji systemowej, wyd. I, popr., s. 186, format B5, monografia

GARDOCKA T. (red.), Kary długoterminowe, Polityka karna, Wykonywanie, Warunkowe zwolnienia, wyd. I, s. 370, format B5, monografia

KISIELNICKI J., Zarządzanie organizacją, Zarządzanie nie musi być trudne, wyd. III, s. 308, format B5, podręcznik

KORECCY J. G., Polska bibliografia penitencjarna. Rok 2003, 2004, 2005, wyd. I, s. 307,

format A5

KRAWCZYK R., Podstawy cywilizacji europejskiej, wyd. I, s. 438, format B5, podręcznik

KRUK M. (red.), System organów ochrony prawnej w Polsce, Podstawowe instytucje, s. 376, format B5, podręcznik

LUBIŃSKI M. (red. naczelny), „Myśl Ekonomiczna i Prawna”, nr 2 (17), s. 157, kwartalnik

MENKES J. (red.), Prawo międzynarodowe. Problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa profesor Renaty Sonnenfeld−Tomporek, wyd. I, s. 555, format B5, monografia

ORĘZIAK L. Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej, Implikacje dla Polski, wyd. I, s. 361, format B5, monografia

STEFAŃSKI R. (red. naczelny), „Ius Novum”, nr 1/2007, s. 172, kwartalnik

SZOLC–NARTOWSKI B. (tłum.), Digesta justyniańskie, Księga pierwsza, wyd. I, s. 130, format B5, przekład

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU

ul. Miszewskiego 12/1380−239 Gdańsk
tel./fax (058) 340 47 84
www.wstih.pl
e−mail: wstih@wstih.pl

CZECHOWSKI L. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku turystycznym, s. 242, format B5, 19 zł, turystyka, podręcznik.

DĄBROWSKA B.J., Rozwój usług turystycznych w warunkach globalizacji. Zarys problematyki, s. 137, format B5, 16 zł, turystyka.

GIERZ W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, s. 76, 12 zł, poradnik metodyczny.

MYJKOWSKA I., NASTAJ W., Podstawy rachunkowości finansowej. Zbiór zadań, s. 111, format B5, 13 zł, ekonomia, rachunkowość, ćwiczenia i zadania.

NASTAJ W., Podstawy rachunkowości finansowej, s. 83, format B5, 11 zł, ekonomia, rachunkowość, podręcznik.

SKRZYPEK A., Podstawy mikroekonomii w ćwiczeniach, wyd. 2 zm., s. 185, format B5, 20 zł, ekonomia, ćwiczenia

WILCZYŃSKI J., Hotel i jego infrastruktura, s. 103, format B5, 18 zł, turystyka, hotelarstwo, podręcznik

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

ul. Bankowa 8, 40−007 Katowice
tel. (032) 355 97 70 wew. 21
wydawnictwo@wszop.edu.pl

A. Węgrzyniak, T. Bielak (red.), Praca – dobro indywidualne i społeczne, 150 s., 23 zł.

A. Heba, Zbiór zadań z matematyki, 144 s., 23 zł.

A. Kidawa, Zagrożenia elektryczne w środowisku pracy, 156 s., 28 zł.

Marcin Krause, Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, 240 s., 22 zł.

A. Hernas, Lesław Gajda, Systemy zarządzania jakością w organizacji, 128 s., 14 zł.

J. Szymszal, Matematyka Tom 2, 216 s., 25 zł.

D. Rott (red.), Hałas w środowisku. Materiały II Konferencji Naukowej, 88 s., egzemplarz bezpłatny.

L. Górski, Hygiena pracy, Poznań 1909, 40 s., (imitacja publikacji wydana w 2002 roku), egzemplarz bezpłatny.

„Zeszyty Naukowe WSZOP”, ISSN −1895−3794, 10 zł.

OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJ

Adres koresp.: skrytka pocztowa 322 30−960 Kraków 1
fax (012) 632 33 62
www.omp.org.pl
e−mail: omp@omp.org.pl

MUSIAL Filip i SZAREK Jarosław (red.), Agentura w akcji, IV tom w serii Instytutu Pamięci Narodowej i Ośrodka Myśli Politycznej: „Z archiwów bezpieki – nieznane karty PRL”, 224 s., 25 zł.

MATYJA Rafał, Państwowość PRL w polskiej refleksji politycznej lat 1956−1980, seria: Biblioteka Myśli Politycznej, 410 s., 30 zł.

BUCHNER Wojciech, Wojna i konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku, seria: Biblioteka Myśli Politycznej, 336 s., 25 zł.

KLOCZKOWSKI Jacek, Wolność i porządek. Myśl polityczna Pawła Popiela, seria: Biblioteka Myśli Politycznej, 198 s., 28 zł.

KLOCZKOWSKI Jacek (red.), Z dziejów polskiego patriotyzmu. Wybór tekstów, seria: Polskie Tradycje Intelektualne, 352 s., 25 zł

BACH−GOLECKA Dobrochna (red.), Gabinety polityczne, 160 s., 25 zł.

KLOCZKOWSKI Jacek i SZULDRZYńSKI Michał (red.), Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej, seria: Polskie Tradycje Intelektualne, 256 s., 25 zł.

KUTRZEBA Stanisław, Swoistość polskiej kultury i jej stosunek do Zachodu, seria: Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, 400 s., 30 zł.

KLOCZKOWSKI Jacek (red.), Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei, seria: Polskie Tradycje Intelektualne, 304 s., 25 zł.

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

85−090 Bydgoszczul. Powstańców Wielkopolskich 2
tel./fax (052) 322 52 74 tel. centr. (052) 321 61 66
rozpowszechnianie (052) 340 09 42
www.wydawnictwo.ukw.edu.pl
wydaw@ukw.edu.pl

Okońska Elżbieta, Nauczyciel religii w szkole. Tezy, 25 zł, pedagogika, monografia

Filipiak Ewa, Gerlach Ryszard, Jakubiak Krzysztof (red.), Współczesne problemy nauk pedagogicznych w wybranych krajach Europy środkowowschodniej, 30 zł, pedagogika, praca zbiorowa

Kmiecik Andrzej, Rozważania dotyczące stosowania logiki, I, 20 zł, filozofia, monografia

Stempka Anna, Tradycja religijna w poezji Jana Twardowskiego i Janusza St. Pasierba, 25 zł, literaturoznawstwo, monografia

Deptuła Maria (red.), Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej, 36 zł, pedagogika, praca zbiorowa

Mianowska Joanna, Rosyjska literatura emigracyjna w komentarzach, 20 zł, językoznawstwo, podręcznik

Mordarski Ryszard, Klasyczny racjonalizm w ujęciu Leo Straussa, 30 zł, pedagogika, monografia

Zwierzchowski Piotr, Mazur Daria (red.), Kino polskie po 1989 roku, 35 zł, pedagogika, kulturoznawstwo

Izdebski Paweł, Psychologiczne aspekty przebiegu choroby nowotworowej piersi, 30 zł, psychologia, monografia

Urbaniak Wiesław, Woźniak Roman, Komputerowe wspomaganie poligrafii, 18 zł, informatyka, skrypt

Banaszak Józef, Kazimierz Tobolski (red.), Park Narodowy „Bory Tucholskie u progu nowej dekady”, 30 zł, nauki przyrodnicze, praca zbiorowa

Święcicka Małgorzata (red.), Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, 32 zł, językoznawstwo

Gerlach Ryszard (red.), Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno−gospodarczych, 25 zł, pedagogika, praca zbiorowa

Kwapisz Marian, Elementy zwyczajnych równań różniczkowych, 22 zł, matematyka, skrypt

Zyglewski Zbigniew, Polityczna i aktotwórcza działalność kanclerza Krzesława z Kurozwęk i podkanclerzego Grzegorza z Lubrańca, 30 zł, historia, monografia

Grzegorz Maksymilian, Pomorze Gdańskie pod rządami Zakonu Krzyżackiego w latach 1308−1466, wyd. II, 25 zł, historia, monografia

Kuczur Tomasz, Nocoń Jarosław (red.), Bydgoskie oblicza władzy lokalnej, 30 zł, politologia, praca zbiorowa

Święcicka Małgorzata (red.), Polszczyzna bydgoszczan 3, 35 zł, językoznawstwo, praca zbiorowaKarwowska Małgorzata, Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, 20 zł, pedagogika, monografia

Wójtowicz−Dacka Małgorzata, Zając−Lamparska Ludmiła (red.), O świadomości, 22 zł, psychologia, praca zbiorowa

Rypel Agnieszka, Nauczanie komunikacyjne w kształceniu wypowiedzi pisemnych, 25 zł, językoznawstwo, monografiaLeppert Roman (red.), Przegląd Pedagogiczny nr 1, 18 zł, pedagogika, czasopismo

Zawodniak Mariusz, Teraźniejszość i przeszłość. Studia o życiu literackim socrealizmu, 30 zł, historia, monografia

Czaplicka−Jedlikowska Maria, Edukacyjne aspekty nazw własnych w literaturze dla dzieci, 30 zł, pedagogika, monografia

Marcysiak Katarzyna, Zeszyt do ćwiczeń z botaniki, 12 zł, botanika, skryptFalski Marian, Z okruchów wspomnień, 30 zł, wspomnienia, monografia

Gloger Marcin, Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu, 30 zł, literaturoznawstwo, monografia

Szczukowski Ireneusz, Inspiracje augustyńskie w poezji polskiego baroku, 26 zł, literaturoznawstwo, monografia Dyszak Andrzej (red.), Linguistica Bidgostiana IV, 25 zł, językoznawstwo, czasopismo

Rojek Izabela, Integracyjny system informatyczny IFS, 15 zł, informatyka, skrypt